Christiaan Huygens bracht wetenschap op hoog niveau (2)

30 januari 2021

De wetenschappelijke publicaties van de Franse onderzoeker, filosoof en wetenschapper René Descartes (1596-1650) waren de inspiratiebronnen voor Christiaan Huygens. Naar hij zelf vertelde kreeg hij als jongen van rond 16 jaar oud het boek “Beginselen der wijsbegeerte” van Descartes in handen en las het op leerzame en kritische wijze.

Christiaan Huygens bracht wetenschap op hoog niveau (2)

Een eeuw van licht - Het leven van Christiaan Huygens

Ook het beeld dat Aristoteles gaf van onze planeet boeide hem en zijn kennis over publicaties van Archimedes gaf hem de bijnaam van “mon Archimède”. Zijn vader verloor zijn baan na de dood van Willem II en kon daardoor voor zijn zoons niet meer voor een job als hoge ambtenaar zorgen. Voor Christiaan viel toen de druk weg en kon hij zich volledig toeleggen op zijn studies wiskunde en natuurkunde.

Deze briljante geleerde was in zijn jeugd en de jaren daarna een rustig leergierige student met een grote aanleg voor wetenschappen, sterrenkunde en wiskunde. Hij deed in 1655 zijn eerste grote vondst door de ontdekking van de maan Titan van Saturnus. Het was Christiaan Huygens die als één van de eersten een toverlantaarn maakte.

Christiaan Huygens bracht wetenschap op hoog niveau (2) - 2 Christiaan Huygens bracht wetenschap op hoog niveau (2) - 3 Christiaan Huygens bracht wetenschap op hoog niveau (2) - 4

Van hem zijn enkele toverlantaarnplaatjes bekend. Ook bestudeerde hij de optica en publiceerde daarover. Heel bijzonder is zijn octrooi op de slinger in een uurwerk. Het precieze slingeruurwerk is nog steeds de grondslag voor moderne klokken met een slinger.

Het inspirerende boek bevat 15 hoofdstukken waarin de gehele historie rondom het leven en werk van Christiaan en van andere leden in de familie Huygens is besproken, met titels als “Zand, licht, glas”, “Bijna een wonderkind”, “Omkeringen en botsingen”, “De Parijzenaar”, “Twist en beproevingen” en “Licht en de zwaartekracht”. De eerste hoofdstukken bespreken de stand van zaken in de wetenschap en de positie van Constantijn op de weg naar de geboorte van het wonderkind. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-94-004-0556-1, “Een eeuw van licht - Het leven van Christiaan Huygens”, Hugh Aldersey-Williams, Uitgeverij Thomas Rap, 2020, 486 pagina’s.


Gerelateerde artikelen