Dankzij de wetenschappers werd de wereld echt ontdekt (1)

3 mei 2021

In het compacte rijk geïllustreerde boekje “Galilei, Röntgen & Co.” neemt de auteur Jürgen Teichmann zijn lezers mee op een avontuurlijke ontdekkingsvolle reis door de geschiedenis van de ontwikkelingen in de natuurkunde aan de hand van het werk van vijf beroemde wetenschappers. In de benaderingen van ontdekkingen, uitvindingen, verhandelingen en toevalligheden koos hij daarbij voor de baanbrekende activiteiten van Wilhelm Conrad Röntgen, Galileo Galilei, Jean-Antoine Nollet, Lise Meitner en Joseph Fraunhofer.

Dankzij de wetenschappers werd de wereld echt ontdekt (1)

Galilei, Röntgen & Co

Dankzij de resultaten van hun creatieve inspanningen hebben zij de wereld en haar wereldbewoners in belangrijke mate beïnvloed en op een uiterst waardevolle wijze veranderd. Naast deze vijf beroemde wetenschappers worden in het boekje ook bijdragen aan de ontwikkeling van de wereld door anderen genoemd. De inhoud is geschreven voor jongeren en ouderen van “8 tot 88 jaar”, die meer dan belangstelling hebben voor het ontstaan van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen door eeuwen heen.

Dankzij de wetenschappers werd de wereld echt ontdekt (1) - 2 Dankzij de wetenschappers werd de wereld echt ontdekt (1) - 3 Dankzij de wetenschappers werd de wereld echt ontdekt (1) - 4
Postzegelverzamelaars met een keuze voor de opbouw van een thematische postzegelverzameling ”Wetenschap en Techniek” komen en blijven op de hoogte van eerdere ontwikkelingen en van de voortgang van de wetenschap en techniek.

De auteur heeft gekozen voor een begin van zijn ontdekkingsreis in het jaar 1600 en beschrijft feiten en gebeurtenissen in de periode daarna. De auteur heeft onder andere veel kennis en ervaring opgedaan over wetenschappelijke ontwikkelingen door zijn werkzaamheden in het Duitse Museum in München. Op vragen als: “Vallen alle dingen met dezelfde snelheid op de aarde?”, “Bestaan er werkelijk onzichtbare stralen?” of “Zijn atomen ondeelbaar?” wordt antwoord gegeven. De mens heeft altijd al gestreefd naar het geven van antwoorden op de merkbare verschijnselen en krachten in de natuur. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-96269-073-1, “Galilei, Röntgen & Co.”, Jürgen Teichmann, Impian Verlag, 2020, 159 pagina’s.


Gerelateerde artikelen