De filosofie in de waarneming

5 juli 2017

Onder redactie van auteurs Alva Noë en Evan Thompson verscheen bij uitgeverij The MIT Press het leer- en leesboek “Vision and Mind”. In enkele tientallen hoofdstukken geven toonaangevende wetenschappers, onderzoekers en deskundigen uit de wereld van de visuele waarneming de resultaten weer van onderscheidenlijke onderzoeken naar de filosofie achter de perceptie.

De filosofie in de waarneming

Vision and Mind

Zij geven in de inleiding aan te willen voorzien in het aandragen van voldoende feiten, suggesties en uitdagingen voor verdere bestudering van dit uitzonderlijke fenomeen en de nog vele aanwezige onbeantwoorde vragen. Bekende deskundigen op het gebied van de visuele perceptie, als David Marr, James J. Gibson en Richard L. Gregory droegen hun visie bij aan dit veelzijdige leerboek en specifieke onderwerp.

Achtergronden van de metafysica van ons geheugen, het erfgoed van Hermann von Helmholtz, het verschijnsel van de visuele illusie en de fenomenologie van de perceptie zijn slechts enkele benaderingen uit een reeks van interessante deelgebieden. Elk hoofdstuk sluit af met een uitgebreide bibliografie. In het leerboek treffen de gebruikers ook het verschijnsel optische illusie aan.

Bekende verschijnselen als de “onmogelijke driehoek” en “hol en bol” zijn verklaard door de betreffende auteur. Ook het zien van kleuren wordt vanuit diverse gezichtspunten behandeld. Leerzaam is de behandeling van het onderwerp “onbewuste gewaarwording”, waarbij de auteur een beeld geeft van de resultaten uit meerdere zeer geslaagde experimenten. De samenstellers maakten maar beperkt gebruik van de mogelijkheden om illustraties op te nemen. Het leerboek bevat een uitgebreid register met trefwoorden.

ISBN 978 0 262 64047 3, “Vision and Mind”, Alva Noë en Evan Thompson, The MIT Press, 2002, 627 pagina’s.


Gerelateerde artikelen