De functie van ons brein in de kunst en wetenschappen (1)

1 mei 2022

Het menselijk brein is mysterieus en een buitengewoon complex magnifiek orgaan. Wat is het brein: een besturingsorgaan, de supercomputer, de eigen ik? Het brein is eigenlijk alles. Het menselijk brein bevat tientallen miljarden neuronen (zenuwcellen) die elk weer in verbinding staan met een groot aantal andere neuronen, soms wel vele duizenden. Het is ongetwijfeld ook de meest complexe structuur in het universum.

De functie van ons brein in de kunst en wetenschappen (1)

Das Gehirn. In Kunst & Wissenschaft

Het brein bestuurt, regelt en coördineert zintuigsystemen, beweging (zowel bewust als onbewust) en alle lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur. Ook is het brein de bron van ons denken, onze verbeelding, onze creativiteit, onze emotie, ons geheugen en bepaalt wat wij waarnemen, vergelijken en ervaren.

Hoewel het menselijk brein slechts 2 % van ons lichaamsgewicht vertegenwoordigt is het brein goed voor 25 % van al onze energie behoefte en stroomt 20 % van het bloed continu door het brein. Dit wonderlijke orgaan met het complete functioneren ervan staat tot en met 26 juni 2022 centraal in een groots opgezette tentoonstelling “Het brein in kunst & wetenschap” in de Bundeskunsthalle te Bonn.

De bezoekers maken op een bijzondere en interactieve wijze kennis met het brein in de meest uiteenlopende voorstellingen, af- en uitbeeldingen in de kunst, cultuurgeschiedenis en wetenschap en ervaren een facettenrijk panorama. Het telkens maar voortgaande hersenonderzoek levert steeds weer nieuwe gegevens en weetjes op, maar staat nu nog steeds in de “kinderschoenen”.

De functie van ons brein in de kunst en wetenschappen (1) - 2 De functie van ons brein in de kunst en wetenschappen (1) - 3 De functie van ons brein in de kunst en wetenschappen (1) - 4
Het thema Neurologie-Psychologie op postzegels zorgt regelmatig voor interessante uitgaven.

Er zijn nog zoveel onopgeloste vragen. Naast her-senonderzoek en neurologie komen in de opstellingen ook de vakgebieden filosofie, religie, de historie van de geneeskunde en psychologie aan bod. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-7774-3936-5, “Das Gehirn. In Kunst & Wissenschaft”, Ariel Hauptmeier, e.a., Hirmer Verlag, 272 pagina’s, € 34,90.

Bundeskunsthalle, Helmut-Kohl-Allee 4, D-53113 Bonn, www.bundeskunsthalle.de.