De gewone wereld van kleur, licht, zien en visuele illusies (1)

4 juni 2023

Op basis van toenemende belangstelling voor achtergronden van natuurverschijnselen als licht, kleur en het fenomeen van optische illusies schreef de wetenschapper Michel A. Van Hove het interessante studie- en referentieboek “Colors, Light and Optical Illusions”. De auteur koos voor de behandeling van de grondbeginselen van genoemde onderwerpen en de natuurlijke onderlinge samenhang ervan zonder het gebruik van lastige en moeilijke wiskundige formules en formuleringen.

De gewone wereld van kleur, licht, zien en visuele illusies (1)

Colors, Light and Optical Illusions

Natuurlijk maakt hij wel gebruik van voorbeelden en uitleg van de stralengang van lichtstralen door basistekeningen uit de geometrische optica. Het boek verwelkomt iedereen die nieuwsgierig is naar natuurverschijnselen en graag wil begrijpen hoe de natuurlijke loop van lichtstralen en het ontstaan van kleuren tot stand komen. De nadruk bij de behandelingen ligt op conceptuele ideeën uit de natuurkunde en hun onderlinge verbanden, terwijl daarbij het toepassen van wiskunde volledig wordt vermeden.

De educatieve benadering is om intrigerende onderwerpen te verkennen door vragen te stellen en te bespreken. Daardoor kunnen de lezers zich concentreren op het ontwikkelen van antwoorden, wat zeker een meer bevredigend en langdurig begrip mogelijk maakt dan mogelijk is met memoriseren.

Bij het bedenken en realiseren van dit onderwijsboek werd al snel rekening gehouden dat wiskunde voor velen een horde is die veel mensen terughoudend maakt van natuurkunde. Door de wiskunde helemaal achterwege te laten kan iedereen nu ongeacht voorkennis, de natuurkunde (en andere wetenschappen) ervaren en ervan genieten en daardoor een groot aantal dagelijkse ervaringen beter leren begrijpen van kleuren tot en met kernenergie. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-981-123-931-1, “Colors, Light and Optical Illusions”, Michel A. Van Hove, World Scientific Publishing, 2022, 267 pagina’s, £ 25.


Gerelateerde artikelen