De gewone wereld van kleur, licht, zien en visuele illusies (2)

5 juni 2023

Volgens de auteur vormt deze opmaak een educatieve basis voor dit studie- en informatieboek. Dit boek maakt de natuurkunde populair door conceptuele ideeën over natuurkunde en hun onderlinge verbanden te benadrukken, terwijl wiskunde volledig wordt vermeden. De onderwerpen van dit boek, genoemd in de titel ervan “Kleuren, licht en optische illusies”, zijn gekozen omdat we elke minuut van ons leven met kleuren en licht worden geconfronteerd en we regelmatig optische illusies ervaren dan we ons realiseren.

De gewone wereld van kleur, licht, zien en visuele illusies (2)

Colors, Light and Optical Illusions

De inhoud van dit boek zal iedereen aantrekken die nieuwsgierig is naar natuurverschijnselen en wil begrijpen hoe de natuur werkt. De inhoud is vooral bedoeld voor de jongere generatie middelbare scholieren en hun leerkrachten. Maar ook alle andere personen met interesse in de grondbeginselen en het ontstaan van onze kennis over licht en kleur zullen de manier van benadering van begrippen en definities waarderen.

De studiestof is verdeeld over 11 hoofdstukken met verdere indelingen in paragrafen. De auteur zorgt wel voor een specifieke start van het lesmateriaal. Na de inhoudsopgave geeft hij in een uitgebreid overzicht verklaringen van begrippen en geeft de paragraaf aan waar de lezer de behandeling kan vinden. Daarna bespreekt hij de te behalen doelen aan de hand van een serie gestelde vragen.

De gewone wereld van kleur, licht, zien en visuele illusies (2) - 2
Volgens de Greogoriaanse kalender is de Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist en theoloog Sir Isaac Newton geboren in 1643. Hij ontwikkelde een theorie over kleuren, die gebaseerd is op het resultaat van een experiment met het prisma, dat van wit licht een zichtbaar kleurenspectrum maakt.

Met het hoofdstuk “Wat is licht en welke kleuren bestaan er?” beginnen de behandelingen van de verscheidenheid aan boeiende en interessante onderwerpen. Na elk hoofdstuk geeft de auteur een beschrijving over de behandelde leerstof. Het boek bevat een schat aan illustraties en voorbeelden voor experimenten, zoals een demonstratie van een Moiré-patroon met gewone kammetjes. Een inspirerende publicatie voor de leergierige scholier en de docent.

ISBN 978-981-123-931-1, “Colors, Light and Optical Illusions”, Michel A. Van Hove, World Scientific Publishing, 2022, 267 pagina’s, £ 25.


Gerelateerde artikelen