De Hollandse Waterlinies door een magische 3D-bril bekeken (2)

25 mei 2021

Het complete verhaal is te ontdekken tijdens deze tentoonstelling. Het grootste deel van de nog aanwezige kunst- en waterwerken is gefotografeerd in een driedimensionale beeld- en registratietechniek. Om alles in 3D te zien is het gebruik van een 3D-bril noodzakelijk. Dankzij alle begeleidende verhalen leren bezoekers de Hollandse Waterlinies nog beter kennen!

De Hollandse Waterlinies door een magische 3D-bril bekeken (2)

Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie - NVvS

Zij maken tevens kennis met de mogelijkheden van de anaglyfenbeeldtechniek om op één locatie een realistisch beeld te krijgen van alle bezienswaardigheden in 3 dimensies. Het werkelijk zien van diepte is essentieel voor het optimaal functioneren in onze wereld. Driedimensionaal zien is in het algemeen voor de meeste mensen een automatisch aangeleerde visuele activiteit. Beelden en scènes zijn dan extra interessant om te zien.

De Hollandse Waterlinies door een magische 3D-bril bekeken (2) - 2
Schutsluis bij Fort Uitermeer; een 3D-foto van Job van de Groep.

Na de eerste presentaties van de eerste zwart/wit tweedimensionale foto’s, kwam er al snel een behoefte om deze foto’s in 3D te presenteren. Daarom verscheen kort na introductie van de 2D-fotografie ook 3D-fotografie en was de 3D-stereofotografie een feit. Het geheel is georganiseerd als reizende tentoonstelling. De serie start in het Gemeentehuis Nieuwegein (Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein) op 14 juni a.s. en loopt tot en met 10 juli 2021. De volgende locatie is het Fort bij Spijkerboor (Westdijk 46, 1464 PC Westbeemster) op 16 juli a.s. en blijft daar tot en met 29 augustus 2021.

Raadpleeg voor actuele gegevens over het doorgaan van de tentoonstellingen de site www.odeaandehollandsewaterlinies.nl. Er zijn reeds meerdere locaties bekend.