Historische hoogtepunten uit de rekentechniek - deel 2 (2)

8 mei 2021

In het eerste hoofdstuk gaat de auteur uitgebreid in op de uitvinding van de computer en op het idee van het programmeren en opslaan van gegevens. Voorafgaand aan de informatie over het ontstaan van hetgeen wij nu met gemak computer noemen gingen veel basisontdekkingen, experimenten en probeersels vooraf.

Historische hoogtepunten uit de rekentechniek - deel 2 (2)

Meilensteine der Rechentechnik

De auteur geeft een overzicht van de voorlopers van de huidige rekenmachines en geeft aan dat de Duitser Wilhelm Schickard in 1623 de eerste mechanische rekenmachine construeerde. Daarna volgden Blaise Pascal (1642) en Gottfried Wilhelm Leibniz (1673) met hun modellen van een rekenmachine. De echte eerste “uitvinder” of “ontdekker” van de computer (dit begrip bestond in die tijd nog niet) is moeilijk vast te stellen.

De auteur geeft daar een verklaring voor. Het is vooral zijn voorwoord, afgedrukt in beide delen, dat een compact beeld opleverd van namen van personen, die aangegeven kunnen worden als pioniers, respectievelijk uitvinders/ontdekkers van bepaalde technieken en systemen in reken- en opslagmethoden en -technieken. Rondom de computer noemt hij Babbage, Zuse, Turing en Von Neumann. Het omvangrijke werk van auteur Herbert Bruderer mag absoluut worden gezien als een superbron voor de geschiedenis van rekentechniek.

Historische hoogtepunten uit de rekentechniek - deel 2 (2) - 2 Historische hoogtepunten uit de rekentechniek - deel 2 (2) - 3
Alan Mathison Turing (1912-1954) is bekend geworden door de turingtest, de turingmachine en door het kraken van de Enigmacode.

ISBN 978-3-11-066933-6, “Meilensteine der Rechentechnik 1”, Herbert Bruderer, Verlag Walter de Gruyter, 2020, 3e druk, 946 pagina’s, deel 1.

ISBN 978-3-11-066962-6, “Meilensteine der Rechentechnik 2”, Herbert Bruderer, Verlag Walter de Gruyter, 2020, 3e druk, 1035 pagina’s, deel 2.