De wereld bekijken door oogbewegingen

5 januari 2016

Het voortdurend bewegen van onze ogen is een vitaal onderdeel van onze visuele interactie met de ons omringende wereld. Deze actie speelt een vooraanstaande in de waarneming, herkenning en educatie. Het wetenschappelijk onderzoek naar de bewuste en onbewuste bewegingen is op een modern niveau gekomen waarop een verdergaand onderzoek nauwelijks nog wat aan toe kan voegen. Natuurlijk zal er altijd wel een vorm van wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden.

De wereld bekijken door oogbewegingen

The Moving Tablet of the Eye

Uiteindelijk zijn er steeds meer innovatieve hulpmiddelen beschikbaar, die onderzoekers, studenten en specialisten in de oogheelkunde en de visuele waarneming ondersteunen in hun werkzaamheden en studie. Hoe dit niveau bereikt is, is voor velen minder bekend. Het oorspronkelijke onderzoek naar onze oogbewegingen is voor de liefhebbers op een voortreffelijke en uiterst educatieve wijze door de twee auteurs van het boek “The Moving Tablet of the Eye” in beeld en woord gebracht. Ondanks primitieve hulpmiddelen is het vele wetenschappers gelukt om telkens nieuwe resultaten toe te voegen aan die van anderen.

De inhoud van dit boek is werkelijk uniek te noemen door de manier waarop de auteurs de fascinerende historische stappen in het wereldwijde onderzoek naar bewegingen van onze ogen beschrijven. Elke geleerde is in de vorm van een tekening of foto bij het betreffende artikel of specifiek feit in het onderzoek afgebeeld. Sinds de volledige beschikbaarheid van de mogelijkheden van de fotografie in de medische onderzoekstechnieken zijn de resultaten van onderzoek gedetailleerder gepresenteerd. De moderne onderzoekers zullen verbaasd zijn over de beschreven en geïllustreerde onderzoeksresultaten.

De lezer maakt uitgebreid kennis met de resultaten van het baanbrekende werk van bekende en minder bekende onderzoekers en specialisten uit het vakgebied. In het eerste hoofdstuk krijgt de lezer direct al een beeld van de belangrijkste stappen in een historisch perspectief en de bijdragen in de ontwikkeling van het onderwerp. Ook is een beeld gegeven van moderne methoden voor het oogonderzoek. In het tweede hoofdstuk bespreken de auteurs stap voor stap de ontwikkelingen van het onderzoek naar oogbewegingen, waaraan onder andere Ibn Al-Haytham, Charles Wheatstone, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, Jan Evangelista Purkinje en Joseph Antoine Ferdinand Plateau veel hebben bijgedragen. Andere onderwerpen in dit voortreffelijke boek zijn oogtrilling, visuele illusies en perceptuele stabiliteit.

ISBN 978 0 19 856617 5, “The Moving Tablet of the Eye”, Nicholas J. Wade en Benjamin W. Tatler, Oxford University Press, 2005, 312 pagina’s.