Digitale holografie

10 mei 2024

Het compacte wetenschappelijke boek “Digital Holography” geeft op een duidelijke wijze de grondbeginselen weer over het opnemen, de numerieke reconstructie en het praktische gebruik van digitale hologrammen in de toepassing van de digitale holografie. Na de uitvinding van de holografie in 1948 door de Hongaarse onderzoeker Dennis Gabor zijn in de jaren daarna verschillende vormen van holografie ontstaan en in de praktijk toegepast. De stap naar de digitale holografie is een bijzondere stap geworden. Dankzij deze ontwikkeling is het mogelijk om de intensiteit en de fase van het beeld of de digitale informatie te meten, op te slaan, te verzenden, te bewerken en te verwerken in de computer.

Digitale holografie

Digital Holography

Daarmee hebben de wetenschapper en technicus een bijzondere techniek in handen om het opgenomen licht te behandelen. De auteurs zijn in 1990 gestart met het onderzoek naar de digitale holografie vanuit de ervaringen met de techniek van de holografische interferometrie. Zij laten de lezers en gebruikers van het studieboek uitgebreid zien hoe snel de ontwikkelingen zijn verlopen. De reconstructie van een digitaal hologram in het formaat van 512 x 512 pixels duurde in 1991 bijna een half uur. Met de moderne apparatuur van is de numerieke reconstructie van een hologram met 1 miljoen pixels bijna al real time mogelijk.

Digitale holografie - 2 Digitale holografie - 3 Digitale holografie - 4

In zeven hoofdstukken worden de theorie en de praktijk van de digitale holografie op een overzichtelijke en deskundige wijze in woord en beeld behandeld. De auteurs maken daarbij gebruik van de hogere wiskunde voor het bewijzen van de fundamentele principes van de holografie en het gebruik ervan in het segment digitale holografie. Figuren en afbeeldingen van opnamen geven het boek een extra educatieve waarde. Naast technische toepassingen laten de auteurs de lezers ook kennismaken met toepassingen in de geneeskunde. Het boek sluit af met een uitgebreide literatuurlijst en een trefwoordenregister. Dit studieboek is geschikt voor gebruik in universitaire opleidingen en voor onderzoekers en technici in de industrie van de beeld- en informatietechnieken en niet-destructieve onderzoeksmethoden.

ISBN 3 540 21934 X, “Digital Holography”, U. Schnars en W. Jueptner, Springer-Verlag, 2005, 164 pagina’s.