Een gouden erfenis van vader en zoon Huygens

26 april 2013

Op 25 april 2013 opende de Grote Kerk in Den Haag haar deuren voor een heel bijzondere tentoonstelling over twee bijzondere en invloedrijke mannen uit onze Gouden Eeuw, Constantijn en Christiaan Huygens. Vader Constantijn en zoon Christiaan komen uit een warm en hecht gezin, waar een brede opvoeding en vrijheid belangrijk waren. Dit gezin was de voedingsbodem voor het werk van twee grote mannen in een gouden tijd.

Een gouden erfenis van vader en zoon Huygens

De tentoonstelling laat zien wat hun werk voor ons vandaag de dag betekent. Zo’n 350 jaar geleden was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de machtigste staat in de wereld met de sterkste vloot en een bloeiende handel tot in alle uithoeken van de wereld. Constantijn en Christiaan Huygens waren uitzonderlijke ontdekkers en ondernemers.

Als secretaris van de Prinsen van Oranje heeft Constantijn Huygens het aanzien van de Republiek sterk bevorderd. Zijn briljante zoon Christiaan ontwikkelde zich tot één van de grootste wetenschappers die ons land ooit heeft gekend. Beiden waren op tal van terreinen invloedrijk, innovatief, slim en gezaghebbend. Constantijn als de dichter, meesternetwerker, kunstkenner en adviseur van de stadhouders en zijn zoon Christiaan als wetenschappelijk genie in wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde. Daarbij waren beiden bekwaam en succes- vol in het verkopen van hun wetenschappelijke vondsten en artistieke smaak.

De Huygens tentoonstelling laat dan ook tot en met 28 augustus 2013 het publiek zien dat over grenzen kijken en innovatief denken altijd uitdagend en uiterst lonend is. Een educatief programma is beschikbaar. Voor openingstijden, informatie en activiteiten kijk op www.huygenstentoonstelling.nl

Grote Kerk Den Haag, Torenstraat, NL-2513 AM Den Haag