Toveren met licht en visuele illusies

1 mei 2013

Voor gebruik in het vak Natuurkunde op het VWO-niveau is een speciaal werkschrift samengesteld voor experimenten in de optica. Met een diversiteit aan deelonderwerpen als licht, kleur, optische instrumenten en visuele waarneming biedt de inhoud de leerlingen een breed gamma aan experimenten om veel te leren van uiterst interessante aspecten uit de optica.

Toveren met licht en visuele illusies

Het werkschrift bevat compacte inleidingen, vragen, opdrachten en experimenten. Alle proeven sluiten aan op dagelijkse voorvallen en waarnemingen en kunnen veelal met eenvoudige hulpmiddelen uitgevoerd worden. Een gerichte aanpak laat de leerling door een eigen onderzoek op internet kennismaken met leerstof in relatie tot de proef.

Waar nodig biedt de uitgever aanvullende informatie via videoclips. In een extra bijlage geven de samenstellers van dit werkschrift de oplossingen van de opdrachten en vragen. Met de eerste opdrachten maken leerlingen kennis met spiegelingen, eenvoudige stralengangen en reflecties. Daarna volgen proefjes over de werking van onze ogen. Het fenomeen van de grootte van de zon en de maan is uitgebreid besproken. Er wordt verder geëxperimenteerd met de reflectie-eigenschappen van lichtstraling bij glasvezels, endoscopie, diamanten en het gebruik van infraroodcamera’s voor het opsporen van personen en dieren.

Het hoofdstuk Optische Instrumenten bespreekt lenzen, fotocamera’s, de verrekijker, de microscoop en de telescoop. In het gedeelte over kleur zijn meerdere eigenschappen verklaard, waaronder het verschijnsel zelf, additieve en subtractieve menging van kleuren, het elektromagnetische spectrum, kleurwaarneming en kleurenblindheid. Het werkschrift bevat een aantal pagina’s met kleurenafbeeldingen. Daarmee is dit lesmateriaal extra waardevol voor het onderwijs en voor iedereen, die interesse heeft in het vakgebied Optica.


Gerelateerde artikelen