Filatelistische aandacht voor: Albert Einstein (4)

13 november 2023

In 1905 verkondigde Albert Einstein zijn wereldberoemd geworden stelling dat ruimte en tijd afhangen van de snelheid van de observatie van de waarnemer. Door de verkondiging van zijn formule E = mc² bracht hij vele wetenschappers tot actie. De bestaande feiten en theorieën van de fysica werden diepgaand onder de loep genomen en er werden nieuwe modellen opgesteld over het ontstaan en de ontwikkelingen in het heelal.

Filatelistische aandacht voor: Albert Einstein (4)

Zelfs is Einstein in zijn jonge jaren is hij al bijzonder.

In het internationaal Einstein-gedenkjaar 2005 keken velen nog eens met belangstelling naar het baanbrekende werk van de niet alledaagse persoonlijkheid en icoon. Albert Einstein werd op 14 maart 1879 in de Duitse stad Ulm geboren, maar verblijft slechts kort in het ouderlijke huis. Met zijn familie vertrekt hij al spoedig naar München en verblijft daar gedurende zijn kinder- en schooljaren.

Filatelistische aandacht voor: Albert Einstein (4) - 2 Filatelistische aandacht voor: Albert Einstein (4) - 3 Filatelistische aandacht voor: Albert Einstein (4) - 4

Zelfs in zijn jonge jaren is hij al bijzonder. Hij leert het spreken namelijk langzaam. Toen hij zeven was oefende hij elke zin eerst, voordat hij hardop sprak. Ook in zijn latere studie presteert hij middelmatig en zijn eindcijfers zien er mager uit. Zelfs de eerste verhandeling voor een promotie wordt niet direct geaccepteerd. Lang moest hij zoeken naar een afstudeerplaats en vond die uiteindelijk in 1896 bij het Zwitserse Patentbureau in Bern.

Het werk van de bekendste wetenschappers en hun theorieën kende hij tot dat tijdstip alleen uit boeken en tijdschriften. In 1905 kwam daar wel een verandering in. In dat jaar publiceerde hij namelijk de resultaten van zijn wetenschappelijke onderzoeken en beschouwingen over onder andere het foto-elektrische effect, waarvoor hij in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde mocht ontvangen. Juist aan het begin van de 20e eeuw was de tijd rijp voor nieuwe innovatieve en revolutionaire ideeën. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen