Filatelistische aandacht voor: Fotografie (1)

19 september 2022

Het thema Fotografie staat voor techniek, activiteit, hobby, professie, proces, beeld, actualiteit, archief, herinnering, moment en nog veel meer aan te vullen begrippen en benamingen. Ooit is het algemeen bekende begrip fotografie bedacht, benoemd en wereldwijd in spreek- en schrijftalen in gebruik genomen in bijbehorende lands- en streektalen.

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (1)

Pioniers van de fotografie

Aan de komst van fotografie ging echter wel een lange geschiedenis en zeer veel ontwikkelingen, uitvindingen en ontdekkingen vooraf. Voor alle actieve postzegelverzamelaars komen er telkens weer momenten voor waarin de gedachten opkomen om na te denken over bestaande postzegelcollecties en eventuele wensen om af te bouwen, te wisselen van thema of onderwerp of om een nieuw onderwerp toe te voegen aan al bestaande postzegelverzamelingen.

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (1) - 2 Filatelistische aandacht voor: Fotografie (1) - 3 Filatelistische aandacht voor: Fotografie (1) - 4

Wordt er daarna gekozen voor het opbouwen van een thematische verzameling Fotografie, dan wordt er in elk geval gekozen voor een omvangrijk en uitdagend interessegebied vol met verrassingen en eigen ontdekkingen in dit uitgebreide thema. Onze bladen in de serie “Filatelistische aandacht voor Fotografie” geven de lezers en verzamelaars filatelistische prikkels om op een zelf gekozen manier, systeem, indeling en bijbehorende onderdelen te bouwen aan een leerzame en vooral aantrekkelijke collectie. (Wordt vervolgd).