Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (6)

1 februari 2024

In het algemeen spreken we van zichtbaar licht en van onzichtbaar licht. Licht is een elektromagnetische straling en is zichtbaar voor ons visuele systeem in slechts een klein gedeelte van het elektromagnetische spectrum en wel in het gedeelte van dit spectrum dat ligt tussen infrarood licht en ultraviolet licht. Binnen het elektromagnetische spectrum vinden we het zichtbare licht tussen golflengten 380 nanometer en 780 nanometer (nm).

Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (6)

Licht bestaat uit een groot aantal specifieke kleuren.

Licht bestaat uit een groot aantal specifieke kleuren, die elk ook weer een eigen golflengte bezitten. Zo heeft rood een golflengte van 780 nm, geel van 555 nm en heeft blauw (violet) een golflengte van 380 nm. Licht beweegt zich voort met een zogenoemde lichtsnelheid. De lichtsnelheid van deze voortplanting, in de vorm van een golfbeweging, is afhankelijk van het medium waarin het licht zich voortplant.

Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (6) - 2 Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (6) - 3 Filatelistische aandacht voor: Jaar van het licht 2015 (6) - 4

In vacuüm plant licht zich voort met een gedefinieerde snelheid van 299.792.458 meter per seconde. Bij het zichtbare licht hoort natuurlijk het hebben van kennis over de opbouw, het functioneren van het oog en de werking van het complete visuele systeem. (Wordt vervolgd).