Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4)

28 november 2022

In het Duitstalige leer- en referentieboek “Optische Microscopie” beschrijft auteur Jörg Haus op heldere wijze de opbouw, werking en de modernste ontwikkelingen in het vakgebied van de microscopie. De microscoop is als optisch instrument onlosmakelijk verbonden aan de medische wereld, de biologie, de materiaalkunde en aan de wetenschap en onderzoek.

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4)

Geschiedenis van de geneeskunde.

Ook is de microscoop in meerdere uitvoeringen in gebruik bij fraudebestrijding en diverse fabricage- en productiemethoden om de kwaliteit voortdurend te controleren. Een grote hoeveelheid toepassings- en interessegebieden waardoor er sprake is van een grote diversiteit aan postzegelontwerpen en beroemde personen waarvoor de microscoop een belangrijk instrument is geworden.

Voor de thematische verzamelaar een geweldige uitdaging om binnen de verzameling een overzicht te houden. Hoe de microscoop is ontstaan en zich heeft ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd innovatief optisch observatie- en meetinstrument beschrijft de auteur in het artikel “Een korte geschiedenis van de microscopie”.

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4) - 2 Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4) - 3 Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4) - 4

Dan volgen gedetailleerde bijdragen verdeeld over de drie delen: “De lichtmicroscoop als optisch instrument”, “Het onzichtbare zichtbaar maken” en “Moderne microscopische methoden”. Binnen deze delen zijn alle denkbare begrippen, onderwerpen en onderdelen van de gehele microscopie tot in detail behandeld en zoveel mogelijk is er gebruik gemaakt van illustraties.

Alle afzonderlijke paragrafen bevatten kleine kaders waarin de auteur telkens praktijk en theorie koppelt aan het behandelde onderwerp. De huidige microscoop kent inmiddels een lange geschiedenis van ruim 425 jaar. De eerste vorm van een primitief geconstrueerde microscoop is ontstaan rond 1595 door het werk van Zacharias Jansen (1588-1631) en zijn vader Hans Jansen. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen