Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (19)

12 maart 2023

Jos de Mey kende heel goed de wiskundige basisconstructies, die ook door graficus Maurits C. Escher werden gebruikt bij het ontwerpen van zijn onmogelijke constructies. Hij wist ook hoe je de kijker op het verkeerde been kan zetten. Bij het kijken naar de schilderijen van zijn hand krijgen de kijkers een warm gevoel voor het werk van deze begaafde realist met passie voor details in zijn ontwerpen en schilderijen.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (19)

Optische en visuele illusies en andere fenomenen

In de reeks “Mededelingen van het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen” verscheen monografie “OOG & Blik: een korte schets over de fysiologie van het zien”. Daarin geven de auteurs een educatieve aanvulling op de tekst en de illustraties op de panelen in de expositie OOG & Blik. De monografie heeft verder een zelfstandige benadering over anatomie en fysiologie van het menselijk oog en kan daarmee dienen als lesmateriaal in het voortgezet onderwijs.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (19) - 2 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (19) - 3 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (19) - 4

De opbouw en optische werking van het oog is gedetailleerd in beeld gebracht. Onderwerpen als dioptrie, accommodatie en dieptezicht zijn helder verklaard. Ook het zien van kleur, de specifieke werking van de staafjes en kegeltjes van het netvlies en de nabeelden krijgen bijzondere aandacht. Voor verzamelaars van postzegels biedt het thematische onderwerp zien en waarnemen meer dan voldoende mogelijkheden om een zeer interessante, uitdagende, fascinerende en vooral een leerzame postzegelcollectie op te bouwen.

Het fenomeen oog kan daarin in verschillende facetten een rol spelen. Zo kan gekozen worden voor het verzamelen van postzegels met het subthema ‘Het oog als symbool’. Maar ook alles over wetenschappers te weten, die hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen van de kennis over zien en waarnemen en de grondbeginselen van de oogheelkunde, dragen ook bij aan een voldoening na inspanningen. (Wordt vervolgd).