Fotograaf J. Henry Fair laat het verleden door foto’s zien (2)

21 januari 2019

In de krachtig uitstralende ambiance van het voormalige complex gebouwen en overgebleven constructies, installaties en ruïnes op het terrein van het huidige industriemuseum Henrichshütte Hattingen blijven deze foto’s te zien tot en met 22 april 2019. De tentoonstelling brengt tevens een ode aan het einde van een lange periode van de onlangs beëindigde laatste kolenproductie in het Duitse Roergebied.

Fotograaf J. Henry Fair laat  het verleden door foto’s zien (2)

Hidden Costs. Ewigkeitslasten

Bij het aanschouwen van deze kleurrijke foto’s is er bij de kijker in eerste instantie een indruk van een geweldige kleurpracht van een bewust gerealiseerd kunstwerk als beeldcompositie. In de catalogus bij deze tentoonstelling vindt de lezer afdrukken en beschrijvingen van de getoonde foto’s.

Voor klimaatdenkers een geweldige bron van informatie om zich te oriënteren over de vele aanwezige vervuilingssituaties, die ook vandaag nog steeds meer ongewenste vaste en vloeibare stoffen en materialen blijven toevoegen aan het milieu. Met deze “museale” aandacht voor het milieu levert het team van organiserende bedrijven, instituten en overheden hun bijdragen aan een discussie en aanpak van nationale en internationale problemen van vervuiling.

Fotograaf J. Henry Fair laat  het verleden door foto’s zien (2) - 2
Afb.: Afvoerkanaal van de bruinkoolcentrale in bruinkoolgebied Lausitz (D), 2008, foto J Henry Fair.

ISBN 978-3-8375-2052-1, “Hidden Costs. Ewigkeitslasten”, Robert Laube, Klartext Verlag, 2018, 119 pagina’s.

LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen, Werkstrasse 31-33, D-45527 Hattingen, www.lwl.org.


Gerelateerde artikelen