Fotonica-industrie aanwezig tijdens SPIE Photonics West

24 februari 2015

Ook tijdens de SPIE Photonics West 2015 is er weer een hoogwaardige Nederlandse vertegenwoordiging uit de fotonica-industrie en -wetenschap in het zogenoemde Holland Paviljoen. De Nederlandse fotonische industrie met ruim 120 bedrijven en onderzoekcentra laat met een vertegenwoordiging de nieuwste producten, systemen en innovaties zien aan de bezoekers en belangstellenden op dit internationale en toonaangevende evenement.

Fotonica-industrie aanwezig tijdens SPIE Photonics West

Photonics Magazine december 2014

Onder de aansturing van het bestuur van de nieuwe Vereniging PhotonicsNL is in Nederland het Nationaal Technologie Platform voor Fotonica ontstaan. De doelstellingen van de vereniging zijn duidelijk en zorgen zeker voor een sterke positie van onze Fotonische Industrie in Europa en de wereld. Het Photonics Magazine is de informatieve publicatie van de vereniging en heeft een verschijningsfrequentie van viermaal per jaar.

Het decembernummer bevat veel informatie over Photonics West en alles over de deelnemende bedrijven en instituten. Ook zijn er artikelen uit het boeiende vakgebied, een aankondiging van het traditionele Fotonica Evenement 2015 op 3 en 4 juni 2015 in het NH Conferentiecentrum Koningshof te Veldhoven, een verslag van het met succes gehouden symposium IOP Photonics Devices in het Nemo te Amsterdam en nieuws en wetenswaardigheden uit het vakgebied Fotonica in onderzoek, projecten, productie en toepassingen. Een geweldig leerzame publicatie met telkens een afsluitende rubriek met de bespreking van een boek dat gerelateerd is aan fotonica. Voor de decemberuitgave koos de redactie Optik van Eugene Hecht. Kijk voor aanvullende informatie of een lidmaatschap op www.photonicsNL.org.


Gerelateerde artikelen