Een praktische benadering van de Gestaltpsychologie

10 februari 2015

Het wetenschappelijke concept voor een Gestaltleer werd aan het begin van de 19e eeuw door Johann Wolfgang von Goethe ontwikkeld. Het latere begrip “Het geheel is meer dan de som der delen” was in een bepaalde context in zijn praktische verklaring van perceptie, gevolgd door een reeks van afzonderlijke sensaties van gehelen en patronen aanwezig. Het begrip “Gestalt” betekent zoveel als georganiseerde vorm.

Een praktische benadering van de Gestaltpsychologie

Gestaltpsychologie kompakt

Een kleine 100 jaar later verwerkten psychologen Christian von Ehrenfels in Graz en Max Wertheimer in Frankfurt am Main, later in Berlijn, een overeenkomend concept in hun beschrijving en uitleg van de Gestaltpsychologie in relatie tot de visuele perceptie. De sleutel voor verklaringen en bestuderingen van de Gestaltpsychologie, ontstaan in de 20-er jaren van de 20e eeuw (de Berlijnse School voor Gestalttheorie onder aansturing van Wertheimer, Lewin, Köhler en Koffka), is onder andere gebaseerd op de zogenoemde Gestaltwetten.

Een praktische benadering van de Gestaltpsychologie - 2 Een praktische benadering van de Gestaltpsychologie - 3

Een compacte theorie en een praktische benadering van de Gestaltpsychologie zijn beschreven in het boekje “Gestaltpsychologie kompakt”. In een ruime inleiding geeft de auteur antwoord op de vraag:”Wat is, wat wil de Gestaltpsychologie bereiken?”. Dankzij deze specifieke stroming in de psychologie worden vragen beantwoord over het verwerken van licht- en beeldprikkels en het herkennen van eerder waargenomen beelden. Interessant voor waarnemingsdeskundigen.

ISBN 978-3-658-04275-2, “Gestaltpsychologie kompakt”, Herbert Fitzek, Springer Verlag, 2014, 44 pagina’s.