Gulden snede als goddelijke proportie

21 mei 2013

Sinds de klassieke oudheid heeft het verschijnsel van de Gulden Snede een magische betekenis. De Gulden Snede is een verhoudingsgetal dat op veel plaatsen in de wiskunde en in het bijzonder in de meetkunde voorkomt. Ook heeft dit getal bijzondere rekenkundige eigenschappen, een relatie met de rij van Fibonacci en in de kunst wordt veel gebruik gemaakt van de Gulden Snede. Soms wordt de kracht van de Gulden Snede geromantiseerd. In de context van de wiskunde gaat het over een bijzondere wijze van verdeling van een lijnstuk in twee stukken.

Gulden snede als goddelijke proportie

De Gulden Snede

Euclides heeft al omstreeks 300 v.Chr. een verhandeling gegeven over dit uiterst prikkelende verschijnsel, dat langere tijd de Goddelijke Verhouding heette. In het informatieve boekje De Gulden Snede is het verhaal erover duidelijk, leerzaam en onderzoekend beschreven. Een inleiding geeft een beeld over de geschiedenis van de Gulden Snede en voorbeelden van de toepassingen in beeldende kunst en in de natuur.

De gebruikers, in het algemeen de VWO-leerlingen, van het boekje vinden zeven opdrachten, waarin toepassingen besproken en nader onderzocht worden. De rij van Fibonacci is helder uitgelegd en de relatie tot de Gulden Snede is goed verklaard. De stelling dat de Gulden Snede een schoonheidsideaal is, wordt uitgebreid onderzocht in een opdracht. De inhoud van dit leerzame boekje is een aanbeveling voor de wiskunstliefhebber.

ISBN 90 5041 058 8, “De Gulden Snede”, Wim Kleijne en Ton Konings, Epsilon Uitgaven, 2006, 52 pagina’s.


Gerelateerde artikelen