Het geheime leven van ons brein

10 november 2012

De bron van onze hoop, dromen, angsten, herinneringen, ideeën en handelingen, ons gevoel voor humor, verdriet en boosheid, onze waarneming van schoonheid, kunst en muziek, ligt opgesloten in ons orgaan, dat wij hersenen noemen. In dit orgaan is de besturing van ons lichaam en doen en laten opgesloten. Hoe onze hersenen dat doen is voor velen nog een raadsel.

Het geheime leven van ons brein

Incognito: The Secret Lives Of The Brain

Veel handelingen, gedachten en gevoelens worden automatisch opgewekt en onbewust gestuurd door ons brein. Ons bewustzijn, ons eigen ‘ik’, dat als motor werkt voor ons doen en laten als we wakker worden, maakt slechts een klein deel uit van onze hersenen. De rest van de hersenen werkt alleen in intern zonder dat wij daar enige invloed op kunnen uitoefenen.

De auteur van de oorspronkelijke Engelse uitgave “The Secret Lives of the Brain” bespreekt de geheimen van onze hersenen op basis van historische gebeurtenissen, eigen experimenten met observaties, resultaten en ervaringen van deelnemers. Bedrijven en instituten maken dankbaar gebruik van zijn opgebouwde kennis door een studie neurowetenschap en praktijk ervaringen.

Het geheime leven van ons brein - 2

Op het gebied van zintuiglijke illusies is er veel beschikbaar en geeft de auteur een geheel eigen interpretatie en benadering. Hij beschrijft bijvoorbeeld hoe Ernst Mach tot zijn beroemde vinding kwam, hoe wij ‘blind’ zijn voor veranderingen en hoe de filosoof Edmund Mariotte in 1668 de zogenoemde blinde vlek vaststelde. Een geweldig boek voor liefhebbers van het zien.

ISBN 978-3-593-38974-5, “Inkognito”, David Eagleman, Campus Verlag, 2012, 328 pagina’s


Gerelateerde artikelen