Het ontstaan en de magische ontwikkeling van wiskunde (2)

22 februari 2023

Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is er naast de theoretische wiskunde van formules en regelmatigheden ook de toepasbare wiskunde in de vorm van het grootschalig gebruik van computersystemen voor allerlei numerieke en statistische berekeningen, alweer een technische revolutie gaande.

Het ontstaan en de magische ontwikkeling van wiskunde (2)

Die Kunst des Zählens

Wiskunde is alles behalve stoffige theorie. Zonder wiskunde zouden computers, tablets en smartphones ondenkbaar zijn. Het loont daarom al bij velen de moeite om de ontwikkeling van de wiskunde eens nader te bekijken! Wiskunde is niet ontstaan uit een behoefte om generaties studenten te kwellen met ingewikkelde formules, maar uit zeer praktische overwegingen en in de loop van technologische ontwikkelingen vanuit een noodzakelijkheid.

Zo is het voor handelaren essentieel om verstandig te kunnen rekenen. Ingenieurs en technici moeten hun constructies kunnen ontwerpen, berekenen en controleren. Zo’n boek met een historisch spectrum van meer dan 5000 jaar en met de inzet van zoveel creatieve personen uit de geschiedenis van de wiskunde, wetenschap, cultuur en techniek kon niet geschreven worden zonder waardevolle informatie op de vrije encyclopedie Wikipedia te raadplegen, aldus de toevoeging van de auteur.

Het ontstaan en de magische ontwikkeling van wiskunde (2) - 2
Een voorbeeld van ingenieurskunst van de grote Griekse wiskundige en uitvinder Archimedes.

De inhoud van dit boek laat zien welk, vaak niet direct zichtbaar, belang wiskunde heeft voor moderne samenlevingen. Het boek is mede bedoeld voor belangstellende leken en leerlingen in het vwo, die dan kunnen kennismaken met een schat aan onderwerpen in de wereld van de wiskunde. Na een toelichtende inleiding vinden de lezers een fascinerend boeiende bespreking van de geschiedenis van de wiskunde in tien hoofdstukken met interessante titels als: “De Grieken en het oneindig kleine”, “De wetenschappelijke revolutie van het hellenisme”, “De renaissance van wiskunde” en “Reële getallen”. Het boek bevat een schat aan illustraties en sluit af met twee zoekregisters.

ISBN 978-3-527-41379-9, “Die Kunst des Zählens”, Thomas Barth, Wiley-VCH Verlag, 2023, 343 pagina’s, € 34,90.


Gerelateerde artikelen