Het ontstaan en de magische ontwikkeling van wiskunde (1)

21 februari 2023

Met zijn zeer interessante studie- en referentieboek “De kunst van getallen” is het auteur Thomas Barth zeker gelukt om het ontstaan van wiskunde, de magische ontwikkeling van een erkend en noodzakelijk vakgebied en de bijdragen van wiskunde aan de komst van moderne digitale technologie op een heldere en onderhoudende wijze te verklaren en te presenteren.

Het ontstaan en de magische ontwikkeling van wiskunde (1)

Die Kunst des Zählens

In de ondertitel “Wiskunde en techniek van de steentijd tot en met big data en KI” van dit voortreffelijke en goed verzorgde leer- en studieboek voor alle studenten, docenten en vakgenoten wiskunde en alle personen met interesse voor dit aantrekkelijke vakgebied in wetenschap, onderzoek en techniek. Wiskunde is volgens de auteur een van de grootste verworvenheden van de menselijke beschaving.

In de loop van de geschiedenis heeft wiskunde in de eerste plaats technische revoluties van de mensheid mogelijk gemaakt en grote wiskundigen hebben ze begeleid en bevorderd. In het dagelijks leven hebben geavanceerde technische ontwikkelingen een sturende rol in processen en systemen, die voor een groot deel zijn bedacht en ontwikkeld vanuit de technische wetenschappen.

Dit gaat van onze technische apparaten tot de grote technische infrastructuren zoals energievoorzieningen, communicatiesystemen en transportsystemen. Deze voorzieningen en systemen vinden hun oorsprong in de komst en ontwikkeling van ingenieurswetenschappen, die op hun beurt gebaseerd zijn op natuurwetenschappen. Niets van dit alles had kunnen worden gevonden, uitgevonden en ontwikkeld, of zelfs maar geformuleerd zonder de aanwezigheid en het gebruik van de wiskunde. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-527-41379-9, “Die Kunst des Zählens”, Thomas Barth, Wiley-VCH Verlag, 2023, 343 pagina’s, € 34,90.


Gerelateerde artikelen