Het ontwerpen en realiseren van stereoscopische beelden (1)

3 augustus 2020

Met de geweldige theoretische verklaringen en praktische instructies over het zelf realiseren van stereoscopische tekeningen, illustraties en constructies heeft de inhoud van het boek “Stereoscopic Drawing” een grote aantrekkingskracht op liefhebbers en professionals voor 3D-stereoscopische beeldpresentaties. De inhoud van het boek is extra aantrekkelijk door de presentatie van een groot aantal illustraties in de 3D-anaglyfenbeeldtechniek verdeeld over elf bladzijden.

Het ontwerpen en realiseren van stereoscopische beelden  (1)

Stereoscopic Drawing

Voor het 3dimensionaal genieten van deze 3D-plaatjes is een 3D-rood-groen-anaglyfenbrilletje noodzakelijk om op te zetten volgens de kijkinstructie. De bedenker, auteur en tevens de uitgever van dit unieke theorie-, doe- en experimentenboek heeft voorafgaand aan de publicatie meerdere jaren zelf 3D-foto’s geschoten, veel bestaande populaire- en vakboeken gelezen en de informatie bestudeerd en bekeek in de beschikbare literatuur naar praktische informatie over het tekenen van stereoscopische illustraties.

Hij vond veel te weinig bruikbare praktische gegevens en tips en besloot toen om zijn opgebouwde kennis en ervaring in zijn boek vast te leggen. In de inleiding van het boek geeft de auteur een interessante verklaring over het ontstaan van de inhoud, de keuze voor de onderwerpen en een aantal toelichtingen op enkele specifieke onderwerpen en thema’s op het gebied van visuele waarnemingen en het ontstaan van illusies en optisch bedrog.

Het ontwerpen en realiseren van stereoscopische beelden  (1) - 2 Het ontwerpen en realiseren van stereoscopische beelden  (1) - 3
De anaglyfenplaatjes komen uit het doe- en studieboek Stereoscopic Drawing van Arthur N. Girling.

Wanneer het namelijk nodig is om een illusie van iets te creëren, is het essentieel om ook voldoende praktische kennis van het ding zelf te hebben. Daarom gaat het eerste deel van het boek voornamelijk over de theorie van het waarnemen op basis van resultaten van uitgebreide studies door wetenschapper en uitvinder Charles Wheatstone (1802-1875), die hij vastlegde in twee documenten en die tevens verstuurde naar het bestuur van de Royal Society en verzamelde de auteur de informatie en opgedane kennis over visuele waarneming vanuit eigen observaties en experimenten. (Wordt vervolgd).

ISBN 0 95 16028 0 2, “Stereoscopic Drawing”, Arthur N. Girling, eigen druk, 1990, 96 pagina’s + 11 3D-anaglyfenplaten.