Het studieboek Optica blijft zich telkens weer aanpassen (2)

14 september 2023

In de inleiding van het boek geeft de auteur aan er belang aan te hechten dat de wensen en opmerkingen van gebruikers ook echt verwerkt worden in elke nieuwe druk. Voor alle nieuwe lezers en gebruikers van deze publicatie is zelfs de inhoud van de inleiding al een aanbeveling om die te lezen. Het is namelijk ook een samenvatting van de belangrijkste hoogtepunten in ontwikkelingen van de wetenschap en techniek en het werk van vele wetenschappers.

Het studieboek Optica blijft zich telkens weer aanpassen (2)

Optik

Na het overzicht van de te behandelen onderwerpen en vele detailleringen binnen die onderwerpen (13 hoofdstukken) geeft de auteur een compact overzicht van de ontwikkelingen in de optica in de geschiedenis, waarin natuurlijk de controverse tussen de definities van het licht als deeltjesstroom of als een golfbeweging. Eugene Hecht sluit zijn inleiding met de volgende bijdrage op een mooie wijze af: “Belangrijke inzichten kosten tijd. Hoe relatief schaars is de erfenis die de afgelopen drie millennia van onderzoek op het gebied van optica ons heeft nagelaten, maar de snelheid waarmee de wetenschap nieuwe resultaten produceert, versnelt voortdurend.

En is het niet buitengewoon interessant om te zien hoe het antwoord op de eeuwig dezelfde vraag in de loop van de tijd langzaam verandert: Wat is licht?” Daarna volgen hoofdstukken als: de golfbeweging, de theorie van het elektromagnetisme, fotonen en licht, de voortplanting van licht, de geometrische optica en bijbehorende thema’s, grootheden in de golftheorie, polarisatie, interferentie, buiging, Fourier-optica, grondbeginselen van coherentietheorie en tenslotte het hoofdstuk over moderne optica, ontstaan na de introductie van de maser, laser en laserstraling, holografie en innovatie optische technieken. Een trefwoordenregister en een literatuurlijst sluiten dit boek af.

Het studieboek Optica blijft zich telkens weer aanpassen (2) - 2 Het studieboek Optica blijft zich telkens weer aanpassen (2) - 3
Twee geleerden die bijdroegen aan onze huidige kennis over de eigenschappen van licht en optica.

ISBN 978-3-11-102525-4, “Optik”, Eugene Hecht, Walter de Gruyter Verlag, 2023, 8e druk, 1363 pagina’s, € 104,95.


Gerelateerde artikelen