Inleiding in karakterkunde voor persoonlijk onderzoek

16 september 2023

Fritz Künkel is een van de grote psychotherapeuten van de eerste helft van de 20e eeuw, die een toonaangevende betekenis heeft verworven die tot ver over de grenzen reikt. Het studieboek voor studenten en docenten Psychologie, Pedagogie en zelfstuderenden, dat al decennia geldig is en inmiddels aan zijn 18e druk toe is, laat de gebruikers kennismaken met de basis van het menselijk handelen, geeft inzicht in deze basis en in het ‘ik’ en het ‘wij’.

Inleiding in karakterkunde voor persoonlijk onderzoek

Einführung in die Charakterkunde

Het boek gaat over de zogenaamde ‘reële objectiviteit’, de interesse in zelfontplooiing en het behoud en de ontwikkeling van de mensheid als geheel. De karakterstudie van Fritz Künkel vindt internationaal een levendige weerklank, niet alleen bij de lezers met wetenschappelijk interesse, maar vooral bij de grote kring van diegenen die hun persoonlijke ervaringsgebied beter willen onderkennen en uitbreiden met behulp van wetenschappelijke onderbouwingen.

In de inhoud vinden de gebruikers de volgende hoofdstukken: Vormen van karakters, het ontstaan van karakter, het karakter in dagelijkse omstandigheden, verliefdheid en huwelijk, verhelderingsproces, theoretische achtergronden, voorbeelden. Künkel is mede bekend geworden door het aantonen van verbanden tussen gevoel van minderwaardigheid, behoefte aan erkenning, het introvert zijn of extravert zijn. Het boek sluit af met een korte literatuurlijst.

ISBN 978-3-933203-77-5, “Einführung in die Charakterkunde”, Fritz Künkel, Nikol Verlag, 18e druk, 288 pagina’s.


Gerelateerde artikelen