Jongeren begrijpen vrij snel de magie van visuele illusies

14 januari 2023

Aan onze interessante en omvangrijke OF-boekencollecties werden recent twee educatieve publicaties toegevoegd. Beide uitgaven zijn qua inhoudelijke betekenis en doelstelling exact gelijk aan de twee uitgaven die eerder in OF 423 zijn besproken. Het grote verschil met de twee andere uitgaven valt direct op. Aan de deelcollectie zijn namelijk de Franse en Engelse edities toegevoegd.

Jongeren begrijpen vrij snel de magie van visuele illusies

Les illusions d’optique en Optical Illusions

De bedenkers, ontwerpers en samenstellers van deze voortreffelijke en leerzame boekjes voor jongeren, leraren, leraressen en voor vele volwassenen met interesse in de fascinerende werelden van optische fenomenen, hebben op bijzondere wijze het eeuwenoude spel van stilstaande, bewegende en bedrieglijke beelden, figuren en vormen in beeld gebracht. De illustraties zijn bedacht en gerealiseerd door Rossella Trionfetti.

De boekjes beginnen met een uitleg over het ontstaan van onze kennis over de wetenschap achter het zien en waarnemen en over het merkwaardige verschijnsel van optisch bedrog. Door een veelheid aan verklaringen en gedragingen van wetenschappers, onderzoekers en andere creatieve personen zijn wij inmiddels op de hoogte van een enorme hoeveelheid aan voorbeelden van magische, avontuurlijke, fantastische en soms onbegrijpelijke optische verschijnselen, die zorgen voor vermaak en plezier.

Veel lezers van deze boekjes zullen direct aan de slag willen om te experimenteren en te leren over het wonder van zien, waarnemen en de interpretaties van beeldprikkels door het brein. Op de verkennende reis door de boeiende wereld van illusies worden de lezers vergezeld door Greg de robot, Bob en door professor Albert. Ook zijn bijdragen van andere beroemde wetenschappers besproken. Met tekenhulpmiddelen, een schaar en papier zijn de opdrachten uit te voeren. Alles is zeer geschikt voor het onderwijs.

Jongeren begrijpen vrij snel de magie van visuele illusies - 2

ISBN 978-88-3291-321-7, “Les illusions d’optique”, Valeria Barattini, e.a., White Star, 2021, 48 pagina’s.

ISBN 978-88-544-1730-4, “Optical Illusions”, Valeria Barattini, e.a., White Star, 2020, 48 pagina’s.


Gerelateerde artikelen