Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (2)

17 oktober 2019

Gezien vanuit de moderne benadering van de fysica haalt de auteur twee vermaarde wetenschappers en hun visie en karakteristieke meningen op de kleurentheorie en kleurenleer van respectievelijke Goethe en die van Newton naar voren en wel door de onderzoekers Paul Niggli (1888-1953) en Werner Heisenberg (1901-1976). Beiden denken verschillend over de rol van de natuurwetenschap en de betekenis voor de bewoners van onze wereld.

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (2)

Zum Studium von Goethes Farbenlehre

Ook legt de auteur een verband tussen de kleurenleer van Goethe en de resultaten van de fundamentele studies en gedetailleerde uitwerkingen door Rudolf Steiner, die hij formuleerde door zijn uitgebreide studie van de vijf samenhangende delen van Goethes natuurwetenschappelijke publicaties. In het eerste gedeelte van het boek geeft de auteur in een eigen beschouwing en interpretatie op het inleidende werk van de kleurenleer door Goethe in relatie tot zijn bijdragen aan de geometrische optica.

Zelfs in het voorwoord van het boek wordt aangegeven dat de standaard verklaringen van Isaac Newton (1642-1727), die veelal de basis vormen voor de gebruikelijke fysica boeken, door Goethe zijn bekritiseerd. De lezer wordt daarom aangespoord om zelf via experimenten en proefjes zijn kennis over de optica en kleur te verifiëren. Na een uitgebreide inleiding over de inhoud van de specifieke kleurenleer van Goethe en de vele opmerkingen en bijdragen van toonaangevende wetenschappers en kleurdeskundigen start de auteur met behandelen van de hoofdlijnen uit die kleurenleer en bespreekt hij zoveel als mogelijk opvallende Goetheriaanse benaderingen van het licht, kleur en visuele waarneming.

Met het hoofdstuk “De door het prisma waargenomen kleuren” worden afbeeldingen op de set kaarten besproken. Daarbij behoren meerdere citaten van Goethe zelf en vele uitspraken van wetenschappers over het werk en beschrijvingen van de “meester” zelf. Verder worden behandeld Goethes kleurencirkel tussen licht en duisternis en wordt de vraag gesteld of er ooit een wereldwijde erkenning zal zijn voor het unieke werk van Goethes kleurenleer. Een boek met een antwoord op die vraag!

ISBN 978-3-85989-411-2, “Zum Studium von Goethes Farbenlehre”, H.O. Proskauer, Zbinden Verlag, 2003, 4e druk, 119 pagina’s + prisma voor experimenteren en 16 infokaarten.


Gerelateerde artikelen