De visuele wereld van licht en schaduw in perspectief (2)

7 oktober 2019

Naast de reeds genoemde onderwerpen is licht een zeer belangrijk item in relatie tot het ontstaan van schaduw. En dat geldt voor natuurlijk licht en voor kunstlicht. Aan de hand van experimenten laten zij zien hoe licht met een schaduw kan spelen en hoe wij daardoor visuele illusies ervaren en op het verkeerde been worden gezet.

De visuele wereld van licht en schaduw in perspectief (2)

The Visual World of Shadows

Voor de liefhebbers van kunst en voor alle kunstenaars is het hoofdstuk “Schaduw in de kunst” extra interessant door de analyse van diverse antieke schilderijen en het gebruik van meerdere vormen en richtingen van schaduwen door de betreffende kunstschilders. Opvallend daarbij is het gebruik van allerlei soorten schaduwen en het spel met perspectief in de voorstelling.

De visuele wereld van licht en schaduw in perspectief (2) - 2 De visuele wereld van licht en schaduw in perspectief (2) - 3
Van de beroemde eerste menselijke stap in het stof van de maan zijn natuurlijk de overbekende foto’s gemaakt, die ook dienden voor het ontwerp van een Mexicaanse postzegel in 1969, inmiddels 50 jaar geleden. Het visuele kiepeffect van hol en bol door een schaduwwerking is goed zichtbaar.

Lezers ervaren dat schaduw eigenlijk gaten in de lichtstraling zijn en dat zij dynamisch of statisch kunnen zijn. Een geweldig informatief en leerzaam boek voor professionele en geïnteresseerde personen en voor de docenten en studenten in diverse studies, waarin licht, schaduw en zien voorkomen. Het studieboek sluit af met een verklarende woordenlijst, een uitgebreid literatuuroverzicht en een trefwoordenregister.

ISBN 978-0-262-03958-1, “The Visual World of Shadows”, Roberto Casati en Patrick Cavanagh, The MIT Press, 2019, 388 pagina’s.