Moderne mythen passen in de hedendaagse geschiedenis (2)

2 oktober 2019

In onze huidige tijd rijk geïllustreerd met mooie kleurrijke beelden. Over het fenomeen van mythen in onze berichtgeving publiceerde de auteur bij Uitgeverij EPO meerdere specifieke informatieve literaire werken over de meest bekende historische gebeurtenissen, zoals de onderwerpen: “De mythe van de goede oorlog. Amerika en de Tweede Wereldoorlog”, “De Groote Klassenoorlog 1914-1918”, “Het Parijs van de sansculotten. Een reis door de Franse Revolutie”, “Een geschiedenis van de namen van landen en volkeren” en “De Canadezen en de bevrijding van België 1944-1945”.

Moderne mythen passen in de hedendaagse geschiedenis (2)

De grote mythen van de moderne geschiedenis

Een respectabele lijst om ons aan het denken te zetten en te activeren om scherp te lezen. Over het niveau en de inhoud van het geschiedenisonderwijs is de auteur ontevreden. De hoofdlijnen van de belangrijkste gebeurtenissen zijn weliswaar bekend bij jongeren en ouderen, maar van enige discussie of verdieping over achtergronden is nauwelijks sprake.

Over de rol van de moderne media heeft de auteur een specifieke mening, die de lezers zal boeien. In meerdere economische en politieke beschouwingen komt telkens de verhouding 1 : 99 centraal te staan. “De 1 % staat voor de groep van rijke personen, die 99 % van de wereldbevolking overheersen.” In zijn inleiding bespreekt de auteur voorbeelden van verbazingwekkende situaties waarin de 1 % groep voordelen heeft aan bekende situaties en keuzes in de wereldpolitiek. Het boek neemt twaalf moderne mythen onder de loep en zal ze deconstrueren. De eerste mythe gaat over de Franse Revolutie, waarin er veel aandacht is voor twee hoofdpersonen bij de Franse revolutionairen, namelijk Robespierre en Napoleon. De één is een held geworden en de ander wordt als een monster afgebeeld!

Andere interessante benaderingen en uitwerkingen staan in de volgende hoofdstukken: “De Groote Oorlog voor de democratie”, “De Oktoberrevolutie”, “Het keerpunt van de 2e Wereldoorlog”, “Pearl Harbor”, “Hiroshima en Nagasaki”, “De VS op kruistocht voor de democratie?” en “Van 1945 tot vandaag”. Het is een boek geworden voor lezers, die nieuwsgierig zijn naar de achtergronden van politieke besluiten, de gevolgen ervan en naar de waarheden.

ISBN 978-94-6267-142-3, “De grote mythen van de moderne geschiedenis”, Jacques R. Pauwels, Uitgeverij EPO, 2019, 265 pagina’s.


Gerelateerde artikelen