Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1)

17 oktober 2019

De kleurenleer van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) blijft velen prikkelen en boeien, omdat de basis van zijn leer en de strekking ervan in het praktisch gebruik afwijkt van de algemeen gebruikte theorie van kleur opgesteld door Isaac Newton. In de compacte uitgave “Zum Studium von Goethes Farbenlehre” neemt de auteur de lezers mee in de historie van Goethes natuurwetenschappelijke beschouwingen, die hij verkreeg door resultaten uit zijn licht en kleur experimenten met zijn zelf vervaardigde prisma verder uit te werken.

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1)

Zum Studium von Goethes Farbenlehre

Een klein model van een prisma is in de omslag van het studieboek uitneembaar bevestigd om ook zelf te ervaren hoe licht en kleur voor visuele verrassingen zorgen. De auteur constateert tevens dat er extra belangstelling is voor vele fenomenen uit de fysica en dat meerdere personen vaste feiten en gebeurtenissen in de fysica zelf willen natrekken om er een eigen mening over te hebben. De controverse tussen de meningen van Goethe en Newton over bepaalde benaderingen of bewijzen over de theorie en de praktijk van kleur, houdt de gemeenschap soms flink bezig.

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1) - 2 Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1) - 3
Voorbeelden uit een set van 16 kaarten om zelf te experimenteren en te ervaren; uit het boek Zum Studium von Goethes Farbenlehre.

Bepaalde benaderingen en conclusies van Goethe staan lijnrecht tegenover die van Newton. Door voortschrijdende kennis en ervaring in de natuurwetenschappen is het mogelijk om ook de kleurentheorie van Newton tot in de details te ontrafelen. Feit is wel dat alle resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor velen niet meer zijn te bevatten in heldere beschrijvingen. De inhoud van het boek laat echter zien dat er mogelijkheden zijn om beide toonaangevende theorieën met elkaar op verschillende aspecten te vergelijken en te verklaren. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-85989-411-2, “Zum Studium von Goethes Farbenlehre”, H.O. Proskauer, Zbinden Verlag, 2003, 4e druk, 119 pagina’s + prisma voor experimenteren en 16 infokaarten.


Gerelateerde artikelen