Kunstenaars observeren op creatieve wijze de wildernis (2)

5 januari 2019

Het “cultiveren” van oerbossen en bijzondere landschappen en waterpartijen is het centrale trendbegrip voor menig kunstwerk, dat in het algemeen is gerealiseerd uit protest of als een aandachtstrekker voor het aangaan van discussie of verandering in standpunt en keuze. Door onder andere de digitalisering van onze multimedia en het gebruik van sociale media is het verspreiden van mooie natuurplaatjes eenvoudig en snel. We worden daarmee sneller geïnformeerd over ongewenste aantasting van de natuur en cultuur.

Kunstenaars observeren op creatieve wijze de wildernis (2)

Wildnis Wilderness

Meerderen verlangen sterker dan ooit naar behoud van natuur en worden zeer creatief om natuur ook nabij eigen woon- en leefomgeving zichtbaar te maken. Kunstenaars en artiesten dragen door specifieke werken hun steentjes bij aan het behoud van de laatste restjes. Zowel de expositie als het kunstboek laten op heldere wijze de ontwikkelingen zien die bijgedragen hebben aan het op te grote schaal verstoren van een ecologisch evenwicht tussen natuur, cultuur en maatschappij.

Kunstenaars observeren op creatieve wijze de wildernis (2) - 2
Natuur in het ochtendgloren, Max Ernst, 1936, olieverf of doek, 25 x 35 cm.

Het redactieteam van het kunstboek “Wildnis - Wilderness” heeft met essay’s en een grote hoeveelheid illustraties voor een uitstekend document gezorgd als een zinvolle bijdrage aan gedachtenvorming en initiatieven om positief in te grijpen! Het bewustzijn en de fascinatie voor de natuur is al zichtbaar in het surrealisme en in werken van de deelnemers in de Cobra-groep. Alle getoonde werken in de expositie zijn afgebeeld in de catalogus en zijn per kunstenaar voorzien van gegevens. Een document voor alle kunstliefhebbers.

ISBN 978-3-7356-0521-4, “Wildnis Wilderness”, Esther Schlicht, Kerber Verlag, 2018, 200 pagina’s.