Laat u zich verbazen door het verschijnsel van illusies

18 maart 2021

Door zelf actief te experimenteren met bekende en minder bekende optische illusies en andere visuele fenomenen zal het snel gaan duizelen voor de ogen. In het rijk van de optische illusies is namelijk alles mogelijk, zoals draaiende wielen, tweekoppige dieren, zwevende vingers, rare ogen, onmogelijke figuren, oneindige trappen en spontaan trillende voorstellingen. Velen denken nog steeds dat je je ogen mag geloven.

Laat u zich verbazen door het verschijnsel van illusies

Mach mit! Optische Illusionen

Na het lezen van de eerste pagina’s van dit leuke en leerzame boekje geloof je dat niet meer. Het volledige optische systeem doet weliswaar z’n best om alles in je omgeving naar beste kunnen door te geven aan je brein. Al snel zal je merken dat er dingen gezien worden, die er helemaal niet zijn. We hebben dan zeker te maken met het fenomeen van een optische illusie.

Ons brein interpreteert een beeld op basis van eerdere ervaringen. Is er bewust een kleine aanpassing aan of in het beeld aangebracht, dan “kijkt” het brein terug naar het eerder ervaren beeld. De verwarring is dan compleet bij nadere beschouwing. Soms ontstaan heftige bewegingen bij de visuele waarneming van speciale voorstellingen met cirkelvormige of met golvende patronen.

Delen van de voorstelling gaan dan heftig trillen, zelfs wanneer we heel rustig kijken naar deze specifieke figuren. De samenstellers van dit leuke en aantrekkelijk geprijsde boekje brengen een schat aan verschillende typen optische illusies. De vormen van illusies zijn ingedeeld in vier hoofdstukken met de benamingen: bewegende beelden, optisch bedrog, onmogelijke figuren en optische verwisselingen. In elk hoofdstuk wordt de lezer aan het werk gezet om zelf te ontwerpen, vragen te beantwoorden en te ontdekken.

ISBN 978-3-9094-4325-4, “Mach mit! Optische Illusionen”, Laura Baker, Bassermann Verlag, 2020, 80 pagina’s.