Licht als symbool van leven, techniek en wetenschappen

21 augustus 2020

Bijna alle levende wezens leven direct of indirect van licht. Maar hoewel licht voor ons het meest natuurlijke in de wereld is, is een antwoord op de vraag naar de aard ervan veel moeilijker te formuleren, zoals de geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek laat zien.

Licht als symbool van leven, techniek en wetenschappen

Was ist Licht?

Dit boek brengt een gemakkelijk te begrijpen overzicht van de belangrijkste controverses en inzichten in de fysica van het zichtbare licht. Het legt zijn verschijningsvormen en eigenschappen uit, legt centrale toepassingsgebieden van licht in de wetenschap en technologie uit en laat de lezers kennismaken met de belangrijkste ontwikkelingen, resultaten en noviteiten uit lopend onderzoek.

Over licht is heel veel geschreven en in beeld gebracht. Als één van de meest gebruikte natuurlijke dingen ter wereld is licht als een elektromagnetisch verschijnsel voor velen toch nog elke dag een magisch verschijnsel. De controverse tussen de keuze van het licht als golfverschijnsel of als deeltjesverschijnsel is tegenwoordig geen heftige strijd meer tussen technici en wetenschappers.

In het boekje leggen de auteurs de controverse helder uit en geven informatie over de laser als moderne lichtbron, de quantenfenomenen van licht en geven een inleiding in de fotonica met hypermoderne toepassingen van licht in vele nieuwe vakgebieden. Een trefwoordenregister sluit dit compacte studieboekje af.

ISBN 978-3-406-44722-8, “Was ist Licht?”, Thomas Walther en Herbert Walther, Verlag C.H. Beck, 2004, 2e druk, 136 pagina’s.


Gerelateerde artikelen