Marie Curie pionier in de radio-activiteit en Nobelprijswinnares (1)

7 oktober 2021

De ontdekking van radioactiviteit ontsloot een nieuwe wereld voor de mens en dankzij de inspanningen van de familie Curie hebben wij de inwendige structuur van de materie verkend en meervoudig in beeld gebracht. Ook onze geneeskunde heeft er nieuwe behandelwijzen aan ontleend. De in Polen geboren Marie Sklodowska was niet alleen de eerste vrouw ter wereld die ooit een Nobelprijs ontving, maar tot op de dag van vandaag is ze de enige vrouw die deze zelfs twee keer heeft ontvangen en wel op de gebieden natuur- en scheikunde.

Marie Curie pionier in de radio-activiteit en Nobelprijswinnares (1)

Marie Curie

Over het leven en werk van Marie Curie, geboren Sklodowska, verscheen de zeer goed uitgevoerde publicatie “Marie Curie” van auteur en professor in de radiologie Dr. Richard Gunderman. Op een heldere en rijk geïllustreerde wijze brengt deze informatie- en referentiebron op heldere en onderhoudende wijze alles over deze boeiende vrouw en haar verdrietige en gelukkige momenten, onder andere in een biografische vorm.

Deze biografie beschrijft het turbulente lot van Marie in een tijd van sociale onrust en haar strijd om erkenning in de wetenschap, toen er nauwelijks vrouwelijke wetenschappers in beeld waren. Haar werk heeft niet alleen bijdragen geleverd aan het verrijken van onze kennis over de atomaire structuur in een wereld van heden, maar heeft ook de basis gelegd voor de ontwikkeling van stralingsgeneeskunde.

Haar opvallende rolmodel blijft overigens miljoenen mensen over de hele wereld inspireren. Het leven en het werk van Pierre en Marie Curie is gevuld geweest met onderzoek op het gebied van de radioactiviteit, maar hun geluk en voorspoed was maar voor korte duur. Over de baanbrekende werkzaamheden van dit beroemde echtpaar, hun dochter en haar man, geeft het actuele boek fascinerende wetenswaardigheden. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-7844-3563-3, “Marie Curie”, Richard Gunderman, Langen Müller Verlag, 2020, 160 pagina’s.


Gerelateerde artikelen