Moderne apparaten voor metingen van licht en kleur

24 juli 2018

De leden van de Vereniging PhotonicsNL en de deelnemers aan dit internationaal toonaangevend Nederlands platform voor de optica en fotonica in onderzoek, techniek, opleiding en handel ontvingen recent de kleurrijke publicatie “Measuring colour in a world of light”. Deze publicatie werd uitgebracht door het bedrijf Admesy, één van de zakelijke leden van PhotonicsNL.

Moderne apparaten voor metingen van licht en kleur

Advanced Measurement Systems

Het boekwerkje beschrijft op heldere wijze de theoretische achtergronden van licht en kleur in relatie tot te leveren diversiteit aan meet- en testapparatuur en -systemen voor het meten van licht- en kleurtechnische grootheden. De te behandelen onderwerpen zijn verdeeld over vijf hoofdstukken, als “Het meten van kleur in een wereld van het licht”, “De kracht van licht”, “Meetapparatuur”, “De kleur van licht” en “Toepassingsgebieden”.

Het eerste hoofdstuk is gereserveerd voor een compacte verklaring over de theoretische en praktische benadering van licht en kleur. Vanuit het biologisch perspectief is licht energie dat het oog en het brein activeert. En alleen een optimaal functioneren van het licht, het oog en het brein levert een optimale visuele waarneming en ervaring. Ook voor aspecten van het licht als een beweging in deeltjes of golven is aandacht. In relatie tot het programma van meetinstrumenten is de focus gericht op het licht als een golfbeweging.

In de navolgende hoofdstukken is de theorie met prachtige tekeningen gevisualiseerd en telkens met compacte teksten verklaard. Alles begint met het elektromagnetisch spectrum met een bescheiden plekje voor het zichtbare licht tussen de golflengten 380 en 780 nm. Een uitstekende opstap naar een aantal optische meetinstrumenten, zoals de spectroradiometer en diverse lichtmeters in het leveringsprogramma van Admesy. Lichtmeettechnische, fotometrische, radiometrische en spectrometrische principes komen aan de orde. Een uiterst leerzame publicatie voor educatieve doeleinden.

Advanced Measurement Systems, Sleestraat 3, NL-6014 CA Ittervoort, www.admesy.nl., www.photonicsnl.org.


Gerelateerde artikelen