Nationale Wiskunde Dagen zorgen voor veel inspiraties

30 januari 2020

De 26e editie van de Nationale Wiskunde Dagen komt er weer aan. In 2020 vindt de 26e NWD plaats van 31 januari tot en met 1 februari 2020 op een bekende locatie in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De ruim 600 deelnemers nemen deel aan uitdagende en creatieve bijdragen in de vorm van lezingen, voordrachten, workshops, demonstraties en kennisuitwisselingen.

Nationale Wiskunde Dagen zorgen voor veel inspiraties

NWD door Freudenthal Instituut en de Universiteit Utrecht.

Ook vindt er een uitgebreide informatiemarkt plaats. Optische Fenomenen neemt deel aan deze markt voor het presenteren van de nieuwsbrief Optische Fenomenen. Tijdens onze deelname aan de studiedag van de NVvWL kwamen wij in het bezit van de brochure “Tien jaar NWD” met een verzameling van artikelen en werkbladen voortkomend uit een periode van tien jaar NWD.

De geselecteerde bijdragen in de brochure dateren uit de periode van de eerste 10 jaar van deze gewaardeerde studiedagen voor iedereen werkzaam in het wiskunde-onderwijs. De brochure is een boekwerk geworden met 20 waardevolle bijdragen, waarvan er meerdere zijn voorzien van een praktisch tintje en direct ook bruikbaar zijn in het onderwijs.

Nationale Wiskunde Dagen zorgen voor veel inspiraties - 2 Nationale Wiskunde Dagen zorgen voor veel inspiraties - 3 Nationale Wiskunde Dagen zorgen voor veel inspiraties - 4

Een blik uit de diversiteit aan benamingen van de artikelen: “Wiskunde en de compact disc”, “Hoe verleid ik mijn leerlingen tot wiskunde?”, “Een schilderij komt tot leven”, “Wiskunde en culturele vorming”, “Het platzakprobleem” en “Ontsnappen aan de Nipkowdoctrine” en meerdere interessante onderwerpen. In een voordracht op de NWD 1995 ging het over de wortels van de algebra.

Als basis van de uitwerkingen van het onderwerp is gekozen voor gegevens op twee Babylonische kleitabletten uit de periode 2000-1500 voor het begin van onze jaartelling met algebraïsche problemen. De auteur van dit artikel gaat in op de betekenis van de symbolen op deze twee kleitabletten en laat lezers kennismaken met de opgebouwde kennis van toen. In de workshop “Werkdadige Meetkonst” konden deelnemers ontdekken hoe landmeters in de 18e eeuw veldwerk leerden. Een leuke bundel voor praktisch gebruik.

De Nationale Wiskunde Dagen is een initiatief van het Freudenthal Instituut en de Universiteit Utrecht.


Gerelateerde artikelen