Nieuw educatief tijdschrift met thema Zien van kleuren

9 maart 2018

Voor gebruik in het voortgezet en middelbaar onderwijs en specifieke cursussen op dit leer- en studieniveau verscheen bij de Duitse uitgever van educatieve publicaties Friedrich Verlag, het speciale tijdschrift over het waarnemen, onderzoeken en toepassen van kleuren als allereerste uitgave van het periodiek te verschijnen tijdschrift Natuurwissenschaften 5-10.

Nieuw educatief tijdschrift met thema Zien van kleuren

Naturwissenschaften 5-10. Uitgave 1

Nummer 1 is samengesteld uit een rijk geïllustreerd en overzichtelijk opgebouwde theoretische benadering van kleur en praktisch gerichte informatie over de belangrijkste eigenschappen van kleur. Gelijktijdig is bij het educatieve tijdschrift een uitgave verschenen met werkbladen, experimenten en op-gaven over kleur en kleurwaarnemingen. De inhoud van beide publicaties kan toegepast worden in het klassikale onderwijs en kan dienen als bron voor individuele kennisverrijking.

Ook voor Nederlandse docenten kunnen beide uitgaven de bron vormen voor aantrekkelijke lessen over het verschijnsel kleur. De leerlingen maken eerst kennis met de fysische inhoud van het zonlicht en het elektromagnetisch spectrum. Zij leren de begrippen lichtbreking en de regenboogkleuren. Uitgebreid maken zij kennis met zien en kleurwaarneming en de opbouw van het oog. In dit gedeelte worden kleurmenging en kleurblindheid behandeld.

Nieuw educatief tijdschrift met thema Zien van kleuren - 2

Vaktechnische informatie staat in kaders aangegeven. Waardevol is de leerstof over de huidkleuren en de inwerking van UV-licht op de huid. Het gebruik van kleur in kunst en techniek is zichtbaar gemaakt. Ook de psychologische effecten van kleur op school, in buitenruimten en in de inrichting van de eigen kamer zijn ruim toegelicht. Aandacht is er voor perimetrie met vele interessante experimenten in de werkbladen, voor het beschermen tegen zonlicht op de huid en de drukprocedures van tijdschriften, affiches en boeken. Ook is er informatie over kleurgebruik in digitale apparatuur.

ISSN 2567-5923, “Naturwissenschaften 5-10. Uitgave 1”, onderwijstijdschrift 32 pagina’s + werktijdschrift 40 pagina’s, Friedrich Verlag, 2017, www.friedrich-verlag.de.


Gerelateerde artikelen