Nieuwe praktische gegevens voor onze visuele ergonomie

8 maart 2012

Het Nederlands Normalisatie-instituut NEN publiceerde onlangs een nieuwe en sterk aangepaste versie van de Nederlandse norm NEN 3087 “Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen” met vakinformatie over het menselijke visuele systeem en het veilig en comfortabel functioneren van de mens in zijn werkomgeving. NEN 3087 bevat achtergrondinformatie over het menselijke visuele systeem, over de ogen, receptoren, neurale netwerken en de hersenfunctie.

Nieuwe praktische gegevens voor onze visuele ergonomie

Achtergronden, principes en toepassingen

Er wordt onder andere ingegaan op gezichtsscherpte, werkhouding, leeftijdsfactoren in onder andere de hoofdstukken als “Het visuele systeem van de mens”, “Visuele omgeving en verlichting”, “Actief verwerven van informatie” en de bijlagen “Bouw van het oog” en “Gezichtsscherpte”. Ook geeft NEN 3087 richtlijnen voor het realiseren van omgevingsverlichting met gegevens over de benodigde lichtniveaus en helderheidsverhoudingen. Er is bovendien aandacht voor visuele waarschuwingen, leesbaarheid en -signalering en visuele aspecten bij bewaking van processen.

De gegevens en aanbevelingen in deze norm worden gebruikt voor bijvoorbeeld het ontwerpen en inrichten van werkplekken en verblijfsruimten in kantoren en fabrieken. De norm is onder meer bedoeld voor facilitair managers, inkopers, ergonomen, interieurarchitecten, licht- en grafisch ontwerpers, veiligheidskundigen, arbeids-hygiënisten, arbo-adviseurs en arbocoördinatoren. Maar ook kleurdeskundigen en kleuradviseurs kunnen gebruikmaken van de strekking van deze praktische norm bij het adviseren van kleurgebruik.

Door een goed gebruik en zichtbaarheid van signaleringen, grafische tekens, beeldscherm- en display-informatie worden discomfort, onveiligheid en hinder voorkomen. Een uitgebreide trefwoordenlijst en bijbehorende verklaringen maken de norm extra waardevol. Aandacht is er bovendien voor adaptie, nabeelden, kleurzien en stereoscopie. Daarmee is het gebruik van de norm ook aan te bevelen bij studenten en docenten industriële vormgeving. Voor bestelling van de norm www.nen.nl

Nederlands Normalisatie-instituut NEN, Vlinderweg 6, NL-2623 AX Delft

(afb.) Ook op postzegels zijn er aanbevelingen voor een optimale gezichtsscherpte.


Gerelateerde artikelen