Ons afweersysteem waakt over een goede gezondheid (2)

24 oktober 2018

Het cahier bevat ook de verhalen van mensen over de impact van hun ziekte op hun leven en het effect van behandelingen. Alle elementen en aspecten van de immunologie vormen de “rode draad” in deze wetenschappelijke publicatie met informaties, wetenswaardigheden, aanbevelingen en tips voor iedereen met interesse voor onze gezondheidszorg en persoonlijke zorg voor het welzijn en gezond leven.

Ons afweersysteem waakt over een goede gezondheid (2)

Ons afweersysteem

De doorbraak van de immunologie zorgde na 1900 voor een versnelling in onderzoek en toepassingen in de toegepaste geneeskunde. Immunologie bestudeert alle cellulaire en moleculaire processen in relatie tot afweersystemen, en de ziekten die kunnen voortvloeien uit een verstoring van deze processen. De bakermat van het vakgebied ligt in de jaren rond 1900 met onder andere de ontdekking van antisera en vaccins tegen hondsdolheid, buiktyfus en pokken.

Emil Adolf von Behring won in 1901 de eerste Nobelprijs voor Geneeskunde voor zijn werk aan een antiserum tegen difterie. Enkele jaren later volgde in 1908 een Nobelprijs voor Paul Ehrlich en Eli Metchnikoff op basis van hun resultaten van onderzoek aan ons afweersysteem. Paul Ehrlich wordt ook de vader van de chemotherapie genoemd.

Ons afweersysteem waakt over een goede gezondheid (2) - 2 Ons afweersysteem waakt over een goede gezondheid (2) - 3
Het thematisch verzamelen van postzegels levert telkens weer nieuwe informatie op over het gekozen verzamelthema en verrast verzamelaars met details uit specifieke vak- en interessegebieden. Ga de uitdaging aan om postzegels te verzamelen.

In 1930 volgde nog een andere toekenning van de Nobelprijs voor de Geneeskunde en wel aan Karl Landsteiner voor de ontdekking van bloedgroepen. In een epiloog geeft de auteur een overzicht over de kennis van de afweer zoals we die nu bezitten is verkregen en illustreert dit overzicht aan de hand van toegekende Nobelprijzen. Het cahier sluit af met een uitgebreide verklarende begrippenlijst, een overzicht met internet informatiebronnen en een overzichtslijst met medewerkende auteurs.

ISBN 978-90-73196-91-9, “Ons afweersysteem”, Stichting Biowetenschappen en Maatschappij - BWM, 2018, 132 pagina’s. Bestellingen mogelijk via www.biomaatschappij.nl.