Ons brein blijft ons telkens op magische wijze verrassen (3)

11 september 2020

Zelfs de auteur geeft aan dat er nog veel te leren valt over het functioneren van het brein. Laat de inhoud van dit aangename en uitgebreide werk een prikkel zijn om ons brein te hoogachten! In samenhang met onderscheidelijke gebieden van het brein kent het boek de onderwerpen angst, geheugen, slaap, spraak, emoties, beweging, visuele waarneming, lust, pijn en aandacht.

Ons brein blijft ons telkens op magische wijze verrassen (3)

Das Gehirn

Bij elk onderwerp zijn een of meer eenvoudige afbeeldingen van het brein afgebeeld, waarin het specifieke functiegebied globaal is aangegeven. Bij het bespreken van het onderwerp koos de auteur voor het geven van een inleiding over een aan het onderwerp gerelateerd praktisch voorval en gaat in zijn verdere beschrijvingen nader in op de details van de praktische bevindingen van een neurologische situatie, die afwijkt van normaal gedrag of functioneren van personen.

De analyse en diagnose van een gegeven situatie laat de lezer kennismaken met een in het algemeen dramatische afwijking. Na die beschrijvingen gaat de auteur in op de verzamelde kennis over de gevonden afwijkingen, de reacties van ons brein en de mogelijkheden om oplossingen te vinden. Als aanvullingen op de besprekingen van de onderwerpen zijn er extra voorbeelden op een onderhoudende wijze uitgewerkt.

Ons brein blijft ons telkens op magische wijze verrassen (3) - 2

Vooraf heeft de auteur aangegeven om de gebruikelijke vaktermen en -terminologie uit het dagelijkse werk ook zoveel als mogelijk te gebruiken om de lezers daarmee bekend te maken voor verdiepingen door verdere verkenningen naar het functioneren van ons brein. En natuurlijk is er veel aandacht voor het vermogen om te zien en waar te nemen. Dit unieke educatieve boek sluit af met verwijzing naar zijn website, een trefwoordenregister en literatuurlijst.

ISBN 978-3-7423-1324-9, “Das Gehirn”, Marc Dingman, Riva Verlag, 2020, 304 pagina’s.


Gerelateerde artikelen