Een intensere beleving van de wereld door spiritualiteit (2)

7 september 2020

Een boek waarvan de inhoud ons opgebouwde wereldbeeld op zijn kop zet in de dagelijkse beleving en uitvoeringen en wel religieus open, spiritueel diep en werkelijk vol positieve spanning. Op basis van zes uitgekiende voorbeelden, door de auteur uitdagingen genoemd, laat hij de lezers zien en beleven dat de gangbare beschrijving van de wereld door de natuurwetenschappen en de aangegeven betekenis van de wereld door de geesteswetenschappen via twee verschillende perspectieven op de nieuwe realiteit beoordeeld kunnen worden.

Een intensere beleving van de wereld door spiritualiteit (2)

Die Welt mit anderen Augen sehen

Voorwaarde daarvoor is om beide perspectieven te beschouwen, een mening te hebben en met elkaar te praten, waardoor er plotseling antwoorden ontstaan op de meest opwindende vragen in het leven: Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? en Waarom zijn we hier? Om daar antwoorden op te kunnen geven is het lezen van het boek aan te bevelen en om kennis te maken met de bijzondere kennis en ervaring van een natuurkundige over het toepassen van meer spiritualiteit.

Om alvast in de stemming te komen is het wel gewenst om zijn inleiding op de 6 uitdagingen gedetailleerd door te nemen. Het bestaan van een god is aangegeven, maar of god de schepper is van de mens is twijfelachtig. De auteur laat lezers kiezen tussen het scheppen of creëren van de mens. Soms is er een belangrijke tegenstelling of uitdaging die met een eenvoudige opgave slechts op een woordpuzzel lijkt, zoals de vraag “Wie was er het eerst, de kip of het ei?

Een intensere beleving van de wereld door spiritualiteit (2) - 2 Een intensere beleving van de wereld door spiritualiteit (2) - 3 Een intensere beleving van de wereld door spiritualiteit (2) - 4
In zijn levenswerk “On the Origin of Species” is door Charles Darwin (1809-1882) in zijn schetsboek een levensboom getekend. De postzegel van Cuba geeft daarvan een beeld. In Macedonië verscheen een postzegel met een creatieve mix voor het ontstaan van de mens. De betekenis van zijn beschouwingen over het ontstaan van leven is behandeld door de auteur in de 4e challenge met de filosofische en prikkelende titel “Kip en ei”.

Met logisch beredeneren lijkt er een antwoord te zijn. Een visuele waarneming kan gevolgd worden door een geestelijke waarneming, waardoor er meerdere gedeelten van onze hersenen aan het werk gaan. Zeer interessant zijn de beschrijvingen over werkzaamheden en teksten van filosofen en wetenschappers, die ons ook aan het werk zetten. Misschien moeten we wel vaker ons perspectief verplaatsen?

ISBN 978-3-579-06212-9, “Die Welt mit anderen Augen sehen”, Markolf H. Niemz, Gütersloher Verlagshaus, 2020, 192 pagina’s.