Camouflage als misleiding voor visuele waarnemingen (1)

5 september 2020

Met de inhoud van het boek Camouflage presenteert onderzoekster en schrijfster Hannah Wiemer het unieke eindresultaat van een jarenlange literatuurstudie en het verwerken van de resultaten van aantekeningen uit interviews, speurtochten, voordrachten.

Camouflage als misleiding voor visuele waarnemingen (1)

Ook haar opgebouwde kennis verkregen uit het bestuderen van dictaten en leerboeken over de geschiedenis, de betekenis en het gebruik van camouflage in de maatschappij, het openbare leven en cultuur, droeg bij aan dit omvangrijke referentie- en studieboek voor studenten en docenten op hogescholen en universiteiten met onder andere vakken als psychologie, visuele perceptie, fysiologie, architectuur en strategie.

De auteur heeft het geheel in eerste instantie gerealiseerd als een proefschrift voor haar promotie tot doctor. Het thema van de camouflage kent een lange geschiedenis in onze samenleving en kan op verschillende manieren aanwezig zijn. Camouflage kan een spontaan natuurverschijnsel zijn, of aanwezig zijn in fauna en flora, of bewust ontworpen en gemaakt zijn door personen.

Camouflage als misleiding voor visuele waarnemingen (1) - 2 Camouflage als misleiding voor visuele waarnemingen (1) - 3 Camouflage als misleiding voor visuele waarnemingen (1) - 4
Voor filatelisten is het vinden van postzegels met afbeeldingen binnen het thema camouflage een flinke opgave. In het algemeen wordt dit specifieke onderwerp verzameld binnen het gebied van visuele en optische illusies op postzegels.

Voor haar dissertatie heeft de auteur gekozen voor een afbakening van het behandelen en uitwerken van de geschiedenis van camouflage binnen de bijzondere periode 1914-1945 en met een overlappende relatie tussen de onderwerpen theater, kunst en oorlog. Gekozen is voor een verdeling van de behandeling van het hoofdonderwerp in drie op elkaar aansluitende gedeelten.

Voorafgaand bespreekt de auteur in een uitgebreide inleiding het ontstaan en de betekenis van de camouflage in een periode van oorlog, de relatie ervan tot de kunst om een effectieve camouflage te ontwerpen, de camouflage als een beeldtechniek en een compacte beschouwing over de inzet van de kunstenaars bij het realiseren van camouflage in perioden van oorlogen en vernietiging van normen, waarden en esthetische aspecten. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-11-065223-9, “Camouflage”, Hannah Wiemer, Walter de Gruyter Verlag, 2020, 304 pagina’s.