Opinie tijdschriften brengen onderwerpen in het nieuws

8 september 2019

Door het verzamelen van tijdschriften met en over onderwerpen en thema’s, die in relatie staan met de inhoud van Optische Fenomenen blijven de lezers geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, feiten en gebeurtenissen in hun vak- en aandachtsgebieden. In de Focus van 17 augustus 2019 is er speciale aandacht voor de kwaliteit en gezondheid van onze ogen. In vier thema-artikelen wordt uitgebreid ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten rondom het optimaal functioneren van ons gezichtsorgaan in combinatie met ons gecompliceerde visuele systeem.

Opinie tijdschriften brengen onderwerpen in het nieuws

Focus en Cicero

Aandacht is er onder andere voor de vier meest voorkomende oogproblemen, als glaucoom, diabetische retinopathie, keratoconus en maculadegeneratie. De fysiologie van het oog is eveneens behandeld en het tijdschrift bevat een korte geschiedenis van de bril. In het laatste artikel is een overzicht gegeven met de namen van oogartsen, die geselecteerd zijn op basis van het behandelen van de 4 genoemde vaak voorkomende problemen.

Opinie tijdschriften brengen onderwerpen in het nieuws - 2

Het tijdschrift Cicero (augustus 2019) voor politieke en culturele onderwerpen en merkwaardigheden bevat een afbeelding van Sigmund Freud, met twee betekenissen en twee achtergronden. De bewust aangebrachte accenten van de bolhoed en de sterke opmaak van zijn oog verwijzen naar Alex, de antiheld in de film van Stanley Kubricks “Clockwork Orange”, geïnspireerd op het gedachtengoed van de meester van de psychoanalyse.

De man met de baart en bril op de neus is 80 jaar geleden op 23 september 1939 in Londen overleden. Zijn theorie en zijn gedachtengoed worden niet meer door velen als leidraad in hun werk gehanteerd. In een groot artikel staan zijn theorie en aanbevelingen voor de huidige tijd in de aandacht.