Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (2)

7 augustus 2020

Rond 1990 werd het begrip Fotonica wereldwijd bekender en werden bestaande studieboeken aangepast en nieuw geschreven studieboeken op de markt gebracht. De basis voor het uitgebreide studie- en referentieboek “Optik und Photonik”, waarvan inmiddels een 3e en sterk herziene druk is verschenen, lag in een eerste druk, die verscheen onder de titel “Fundamentals of Photonics” in het jaar 1991.

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (2)

Optik und Photonik

In die tijd werden de begrippen optica en fotonica meestal los van elkaar gebruikt, terwijl er heel veel overlappingen bestaan in beide vakgebieden. Uiteindelijk gebruiken de meeste studieboeken en anderen vormen van studiemateriaal zonder moeilijke verklaringen in nagenoeg alle overeenkomende vertalingen de combinatieterm “Optica en Fotonica”. Zo ontstond ook de zelfstandig bestaande Duitse vertaling van het oorspronkelijke Engelstalige studieboek.

De recent verschenen 3e druk van het voortreffelijke studie- en referentieboek voor de moderne vakgebieden van de optica en fotonica is uitgebreid herzien ten opzichte van de vorige druk en tevens voorzien van een geheel nieuw hoofdstuk over de betekenis en gebruik van metalen en metamateriaal in de optica. Dit thema heeft een aanzienlijke invloed op de toepassing van fotonica gekregen.

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (2) - 2 Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (2) - 3 Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (2) - 4
Postzegels kunnen op uitstekende wijze bijdragen aan het verspreiden van informatie over nieuwe innovatie uitvindingen, ontdekkingen en toepassingen in moderne vakgebieden als die van optica en fotonica.

Natuurlijk hebben de auteurs waar nodig hoofdstukken voorzien van de nieuwste informaties, resultaten en ervaringen van resultaten uit wetenschap, onderzoek en techniek. Optica is een van de oudste en meest fascinerende gebieden van de natuurkunde en is stevig verankerd in de curricula van programma’s en leerdoelen in natuurkundestudies.

Ze houdt zich bezig met de voortplanting van licht en fenomenen zoals interferentie, diffractie, breking en optische beelden. Fotonica omvat optische fenomenen die voornamelijk gebaseerd zijn op de interactie van (gekwantiseerd) licht en materie en behandelt het begrip en ontwikkeling van optische componenten en systemen zoals lasers, LED's en de fotonische kristallen. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-527-34723-0, “Optik und Photonik”, Bahaa E.A. Saleh en Malvin Carl Teich, Wiley-VCH Verlag, 2020, 3e druk, 1050 pagina’s.


Gerelateerde artikelen