Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (3)

8 augustus 2020

Daarmee is een zeer waardevol studieboek ontstaan voor docenten en studenten natuurkunde, aanverwante wetenschappen en technische opleidingen en voor elke persoon werkzaam in de vakgebieden van optica en fotonica om nieuwe kennis op te doen en oude kennis op te halen. Een gedetailleerde uitleg van begrippen en onderwerpen uit de vakgebieden, ongeveer 1000 illustraties en benodigde wiskunde dragen bij aan het sneller begrijpen van alle leerstof voor de gebieden van de klassieke en moderne optica.

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (3)

Optik und Photonik

Voor de overzichtelijkheid van de behandeling van alle onderdelen en de samenhang ervan is gekozen voor een tweedeling van de leerstof. De eerste 13 hoofdstukken van het boek geven de leerstof voor de optica en de daarna volgende 12 hoofdstukken zijn gevuld met leerstof voor de fotonica. Elk hoofdstuk sluit af met een literatuuroverzicht en een reeks vraagstukken, waarvan de oplossingen aan het eind van het boek uitgebreid zijn besproken.

In een uitvoerige inleiding geven de auteurs een toelichting op de inhoud van elk hoofdstuk. De gebruiker van dit geweldige studieboek vindt onder andere gegevens en leerstof over golf- en deeltjestheorie van het licht, elektromagnetische optica, glasvezeltechniek, statische optica, licht en materie met bijbehorende theoretische en praktische achtergronden en eigenschappen van het licht, de meest bekende vormen en typen lasers, LED en laserdioden, halfgeleider optica, fotodetectoren, niet-lineaire optica, ultrasnelle optica en optische verbindingen en schakeltechnieken.

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (3) - 2 Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (3) - 3 Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (3) - 4
Voorbeelden van uitgaven van het Photonics Magazine door Vereniging PhotonicsNL.

Zeer uitgebreid behandeld zijn onder andere de begrippen lasers en holografie. Alle momenteel toegepaste lasertypen zijn gedetailleerd vermeld en besproken in theorie en praktijk. Voor het onderwerp holografie is een paragraaf gereserveerd. Het basisprincipe van holografie is opslag en aansluitende reconstructie van lichtgolven. Het geheel sluit ook weer af met opgaven. Het boek sluit af met een trefwoordenregister.

ISBN 978-3-527-34723-0, “Optik und Photonik”, Bahaa E.A. Saleh en Malvin Carl Teich, Wiley-VCH Verlag, 2020, 3e druk, 1050 pagina’s.


Gerelateerde artikelen