Optische illusies zorgen al eeuwenlang voor inspiratie (2)

13 januari 2020

Voor de ongeduldigen of om de zoektijd te beperken bevat het boek de oplossingen van de raadsels en alle antwoorden op de gestelde vragen. In meerdere modernere illusies wordt gespeeld met onze waarneming van en onze reacties op kleuren, op-art en spontaan draaiende cirkelvormen.

Optische illusies zorgen al eeuwenlang voor inspiratie (2)

Curiopticals

Het boek begint met een zeer uitgebreide, leerzame en informatieve inleiding over de fysiologische, psychologische en biofysische aspecten van het proces van zien en waarnemen met onder andere aantrekkelijke essays met titels als: “De vruchtbare ogen van onze geest”, “Hoe wij zien” en “De geboorte van visuele waarneming”.

Na deze aspecten volgen in de inleiding een aantal essays met titels als: “Een erg korte geschiedenis over waarneming en optische illusies”, “Soorten van optische illusies” en “Vroege artistieke optische illusies”, waarin aandacht voor de verborgen figuren, meervoudige en samengestelde figuren, vanitasschilderijen en dubbelzinnige en omkeerbare figuren.

Optische illusies zorgen al eeuwenlang voor inspiratie (2) - 2 Optische illusies zorgen al eeuwenlang voor inspiratie (2) - 3 Optische illusies zorgen al eeuwenlang voor inspiratie (2) - 4
De gezicht-vaas-illusie (figuur-achtergrond-illusie) is algemeen toegeschreven aan de Deense psycholoog Edgar Rubin, die deze bekende illusievorm presenteerde rond 1915. De oorsprong van deze illusie ligt echter veel verder terug in de historie.

Het boek geeft een verdeling van optische illusies in vier te onderscheiden hoofdgroepen:
* natuurkundige illusies
* fysiologische illusies
* cognitieve illusies
* psychopathologische illusies.
De eerste echte wetenschappelijke belangstelling voor het verschijnsel van illusies en het ontstaan ervan kwam op gang rond het jaar 1825 in het Duitse wetenschappelijke circuit.

De verkregen resultaten van studie, experimenten, ontdekkingen en uitvindingen werden gepubliceerd in studie- en referentieboeken. In 1826 publiceerde Johannes P. Müller twee boeken over het fenomeen van visuele illusies. In 1851 beschreef Adolf Eugen Fick een aantal geometrische illusies en J.J. Oppel pakte het werk van Müller op om zijn ontdekkingen op een eenvoudige wijze te verklaren en verder uit te werken.(Wordt vervolgd).

ISBN 978-1-84732-229-6, “Curiopticals”, Gianni A. Sarcone en Marie-Jo Waeber, Carlton Books, 2009, 160 pagina’s.