Principes van de kleurenleer voor toepassingen verklaard

30 juli 2019

Het leer- en praktijkboek “Grondbeginselen van de kleurenleer” bevat alle tips, informatie, wetenswaardigheden en voorbeelden, die men als beginner in de kunst van het schilderen over de kleurenleer zou moeten weten. Overzichtelijke weetjes in gekleurde kaders en talrijke voorbeelden met toepassingsmogelijkheden geven de kunstenaars een zeer bruikbaar overzicht van de soms lastige theoretische grondbeginselen van de kleurenleer en het begrijpen van verschillende eigenschappen van kleur, die merkbaar zijn bij onze visuele waarneming.

Principes van de kleurenleer voor toepassingen verklaard

Grundlagen der Farbenlehre

Het objectief verwerken van kleur en kleurenmengsels is eenvoudig te leren door op een juiste wijze kleuren met elkaar te mengen of alleen basiskleuren te gebruiken. Het subjectief reageren en ervaren van kleur wordt al veel lastiger voor kunstenaars en kleurdeskundigen. Ook termen als kleurharmonie, kleurcontrast en kleurtemperatuur zijn behandeld. De publicatie begint met een inleiding over het benoemen van een kleur, maar zo eenvoudig is dat niet wanneer we meer willen benoemen dan alleen de basiskleuren van een regenboog.

Al snel merken we dat er duizenden kleurvarianten voor normaal gebruik beschikbaar zijn. Ingewikkelder wordt alles wanneer we het over “digitale” kleuren hebben. Na de inleiding bespreekt de auteur pigmenten, bindmiddelen en de kenmerken op de verpakkingen van verf. Daarna is er informatie over lichtkleuren en pigmentkleuren, kleurencirkels en de belangrijkste eigenschappen van kleur en kleurwaardering in de waardevolle boek.

ISBN 978-3-86355-217-6, “Grundlagen der Farbenlehre”, Anita Hörskens, Edition Michael Fischer, 2017, 32 pagina’s.


Gerelateerde artikelen