Stereofotografie speelt rol in de werelden van 3D-techniek

19 november 2019

Tijdens de bijeenkomsten van leden van de Nederlandse Vereniging voor Sterefotografie - NVvS worden ervaringen, informaties en resultaten van de 3D-opnamen beoordeeld en besproken. Door moderne digitale opname-, weergave- en projectie-apparatuur zijn de foto- en videoresultaten snel beschikbaar en kunnen op eenvoudige wijze worden verstuurd of gedeeld. De leden van de vereniging en op uitnodiging van het bestuur van de NVvS ook andere belangstellenden komen 4x per jaar naar de 3D-projectiezaal in Huizen (NH) om te kijken en te genieten van de 3D-shows.

Stereofotografie speelt rol in de werelden van 3D-techniek

Nederlandse Vereniging voor Sterefotografie - NVvS

In september wordt een Open Dag georganiseerd, waar naast de 3D-projecties ook een informatie- en productenmarkt plaats vindt. De leden ontvangen 3x per jaar het dikke verenigingsbulletin met een schat aan informaties over nieuwe producten en software voor het maken en verwerken van 3D-opnamen. Nieuwe apparaten en technieken worden tevens getest en de resultaten worden toegelicht in het bulletin. Voor gegevens of een lidmaatschap bevat de site www.stereofotografie.nl alle info.

Stereofotografie speelt rol in de werelden van 3D-techniek - 2 Stereofotografie speelt rol in de werelden van 3D-techniek - 3
Het 3D-Bulletin van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie verschijnt 3x per jaar.

Uitgave 214 bevat artikelen over hyperstereo, de Light L16 camera (16 lenzen), de ervaringen met de Oculus Go en een zeer grote hoeveelheid aan afdrukken van 3D-foto’s, die ondermeer zijn ontstaan uit het digitaliseren van 3D-diaopnamen. Gewaardeerd door de leden zijn zeker de 3D-fotorapportages van bezoeken aan steden, vakantiebestemmingen en evenementen.

Ook de 3D-fotorapportages van hobby’s met het fotograferen van alles wat bloeit en groeit in flora en fauna informeren de kijkers. En natuurlijk bevat het Bulletin nieuws en informatie uit verenigingsactiviteiten en verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten. Uitgave 215 bevat veel informatie over de kunst van 3D-macrofotografie en zijn 3D-foto’s afgedrukt die getoond zijn in het evenement van de 3D-fotocompetitie van de beste 3D-foto’s, gemaakt door leden van de vereniging. De eerstvolgende 3D-projectiedag vindt plaats op zaterdag 30 november 2019.